COVID-19 Fight
Összesen 288 találat 9 szótárban. Részletek
dönti
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. hew
   USA: hyuː' UK: hjuː
  1. determine
   USA: dʌ·təː'mʌ·n UK: dɪtəːmɪn
 1. jog
  1. determine
   USA: dʌ·təː'mʌ·n UK: dɪtəːmɪn
  1. decree
   USA: dɪ·kriː' UK: dɪkriː
  1. decide
   USA: dʌ·saɪ'd UK: dɪsaɪd
  1. Meg kell állapítanunk a ház valós értékét mielőtt a megvásárlása mellett döntenénk.
    1. We must assess the true value of the house before we decide to buy it.
 2. jog
  1. adjudge
   USA: ʌ·ʤʌ'ʤ UK: əʤʌʤ
dönt, elhatároz (vmit)kif
döntenii
  1. tilt
   USA: tɪ'lt UK: tɪlt
dönteni nem tudásfn
  1. indecision
   USA: ɪ"ndʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: ɪndɪsɪʒn
dönteni nem tudómn
  1. indecisive
   USA: ɪ"ndʌ·saɪ'sɪ·v UK: ɪndɪsaɪsɪv
döntésfn
 1. jog
  1. verdict
   USA: vəː'dɪ·kt UK: vəːdɪkt
  1. tilt
   USA: tɪ'lt UK: tɪlt
  1. biz say-so
 2. jog
  1. ruling
   USA: ruː'lɪ·ŋ UK: ruːlɪŋ
 3. jog
  1. US resolve
   USA: riː·zɔ'lv UK: rɪzɔlv
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. Nem késlekedtem sem a döntéssel, sem a megvalósítással.
    1. I was not long in forming the resolution, nor slow to act upon it.
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
 4. jog
  1. determination
   USA: dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪtəːmɪneɪʃn
  1. decision
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: dɪsɪʒn
  1. Nehéz döntést kellett meghoznia.
    1. It was a difficult decision that he had to make.
  2. Annak eldöntése hogy bűnös-e vagy ártatlan, az esküdtszék feladata.
    1. The decision about whether he is guilty or innocent rests with the jury.
 5. jog
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. arbitrament
   UK: ɑbɪtrəmənt
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
döntés alatt állókif
  1. on the anvil
   USA: ɔ'n ðiː· æ'nvʌ·l UK: ɔn ðiː ænvɪl
döntéshozatalfn
  1. decision-making
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·nmeɪ"kɪ·ŋ UK: dɪsɪʒnmeɪkɪŋ
döntéshozófn
  1. decision-maker
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·nmeɪ"kəː· UK: dɪsɪʒnmeɪkə
döntési táblakif
  1. decision table
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n teɪ'bʌ·l UK: dɪsɪʒn teɪbl
döntés jogafn
  1. biz say-so
döntésképességfn
  1. decisiveness
   USA: dʌ·saɪ'sɪ·vnʌ·s UK: dɪsaɪsɪvnəs
döntést hozi
  1. return a verdict
   USA: riː·təː'n eɪ' vəː'dɪ·kt UK: rɪtəːn eɪ vəːdɪkt
  1. reach the verdict
   USA: riː'tʃ ðiː· vəː'dɪ·kt UK: riːtʃ ðiː vəːdɪkt
  1. bring in a verdict
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n eɪ' vəː'dɪ·kt UK: brɪŋ ɪn eɪ vəːdɪkt
döntést hoz (esküdtszék)i
  1. bring in a verdict
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n eɪ' vəː'dɪ·kt UK: brɪŋ ɪn eɪ vəːdɪkt
döntést meghoznikif
  1. decision / come to a -
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n kʌ'm tʌ· eɪ' UK: dɪsɪʒn kʌm tuː eɪ
  1. come to a decision
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kʌm tuː eɪ dɪsɪʒn
döntetleni
 1. sp
  1. tie
   USA: taɪ' UK: taɪ
  1. A meccs döntetlenre végződött.
    1. The match ended in a tie.
  2. Holtverseny van az első helyért.
    1. There is a tie for the first place.
  1. standoff
   USA: stæ'ndɔː"f UK: stændɔf
  1. stand-off
   USA: stæ'ndɔː"f UK: stændɔf
  1. it is pull devil pull baker
   USA: ʌ·t ʌ·z pʊ'l de'vʌ·l pʊ'l beɪ'kəː· UK: ɪt ɪz pʊl devl pʊl beɪkər
  1. drawn
   USA: drɔː'n UK: drɔːn
  1. drawn game
   USA: drɔː'n geɪ'm UK: drɔːn geɪm
  1. deadlock
   USA: de'dlɔ"k UK: dedlɔk
döntetlen eredménykif
  1. score is tied
   USA: skɔː'r ʌ·z taɪ'd UK: skɔːr ɪz taɪd
döntetlen játékfn
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
döntetlen mérkőzésfn
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
döntetlenre végződöttkif
  1. ended in a draw
   USA: e'ndʌ·d ɪ'n eɪ' drɔː' UK: endɪd ɪn eɪ drɔː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása