COVID-19 Fight
Összesen 35 találat 9 szótárban. Részletek
dicséretfn
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
  1. irod laud
   USA: lɔː'd UK: lɔːd
  1. honourable mention
   UK: ɔnərəbl menʃn
  1. compliment
   USA: kɔ'mplʌ·me·nt UK: kɔmplɪment
  1. Egyetlen kézmozdulattal elhárította a dicséretet.
    1. He simply waved the compliment aside with his hand.
  1. commendation
   USA: kɔ"mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: kɔmendeɪʃn
  1. applause
   USA: ʌ·plɔː'z UK: əplɔːz
dicséretesmn
  1. praiseworthy
   USA: preɪ'zwəː"ðiː· UK: preɪzwəːðiː
  1. meritorious
   USA: me"rʌ·tɔː'riː·ʌ·s UK: merɪtɔːrɪəs
  1. laudable
   USA: lɔː'dʌ·bʌ·l UK: lɔːdəbl
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. estimable
   USA: e'stʌ·mʌ·bʌ·l UK: estɪməbl
  1. commendable
   USA: kʌ·me'ndʌ·bʌ·l UK: kəmendəbl
dicséretes dolog hogy ...kif
  1. full marks for verb+ing
   UK: fʊl mɑks fəː vəːbɪŋ
dicséretes eredménykif
  1. feather in one's cap
   USA: fe'ðəː· ɪ'n wʌ'nz kæ'p UK: feðər ɪn wʌnz kæp
dicséretet/elismerést kapnii
  1. gain full marks for st
   USA: geɪ'n fʊ'l mɔ'rks frəː· seɪ'nt
dicséretet érdemlőmn
  1. deserving
   USA: dʌ·zəː'vɪ·ŋ UK: dɪzəːvɪŋ
dicséretét zengii
  1. irod rég resound
   USA: riː"zaʊ'nd UK: rɪzaʊnd
dicséretre méltómn
  1. praiseworthy
   USA: preɪ'zwəː"ðiː· UK: preɪzwəːðiː
  1. laudable
   USA: lɔː'dʌ·bʌ·l UK: lɔːdəbl
  1. creditable
   USA: kre'dʌ·tʌ·bʌ·l UK: kredɪtəbl
zeng (saját dicséretét)i
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
dicséretfn
  1. rég irod r Preis
   'praɪs
   1. többes szám:
   2. Preise
   1. birtokos eset:
   2. Preises
  1. s Lob
   'loːp
   1. többes szám:
   2. Lobe
   1. birtokos eset:
   2. Lobes
   3. Lobs
  1. irod r Ehrenpreis
dicséretben részesít vkitkif
dicséretre méltómn
dicséretesmn
dicséretre méltómn
dicséretnincs
dicséretnincs
 1. nyilvános ünnepélyes
  1. irod plauso
  1. rég lodo
  1. rég laude
 2. vall
  1. rég laude
  1. rég lauda
   láuda
 3. vall
  1. lauda
   láuda
 4. nyilvános, ünnepélyes
  1. encomio
   encómio
  1. applauso
   appláuso
dicséretfn
 1. vall. is
dicséretesnincs
  1. rég predicabile
   predicábile
  1. lodevole
   lodévole
  1. encomiabile
   encomiábile
  1. irod commendevole
   commendévole
  1. irod commendabile
   commendábile
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása