COVID-19 Fight
dispose ofkif USA: dɪ"spoʊ'z ʌ·v UK: dɪspoʊz ɔv
disposedmn USA: dɪ"spoʊ'zd UK: dɪspoʊzd
easily disposed ofkif USA: iː'zʌ·liː· dɪ"spoʊ'zd ʌ·v UK: iːzəliː dɪspoʊzd ɔv
be disposed to dokif USA: biː· dɪ"spoʊ'zd tʌ· duː' UK: biː dɪspoʊzd tuː duː
be disposed to sgkif
be disposed to sgi
well disposed to sykif USA: we'l dɪ"spoʊ'zd tʌ· saɪ'
I am disposed to believe thatkif USA: aɪ' eɪ'e'm dɪ"spoʊ'zd tʌ· bʌ·liː'v ðʌ·t UK: aɪ æm dɪspoʊzd tuː bɪliːv ðət
he is disposed to obesitykif USA: hiː' ʌ·z dɪ"spoʊ'zd tʌ· oʊ·biː'sʌ·tiː· UK: hiː ɪz dɪspoʊzd tuː oʊbiːsɪtiː
be well disposed towardsi USA: biː· we'l dɪ"spoʊ'zd tɔː'rdz UK: biː wel dɪspoʊzd təwɔːdz
man proposes god disposeskif USA: mæ'n prʌ·poʊ'zʌ·z gɔ'd dɪ"spoʊ'zʌ·z UK: mæn prəpoʊzɪz gɔd dɪspoʊzɪz
if you feel so disposedkif USA: ʌ·f yuː' fiː'l soʊ' dɪ"spoʊ'zd UK: ɪf juː fiːl soʊ dɪspoʊzd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása