diszharmonikus jellegfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása