COVID-19 Fight
Összesen 16 találat 8 szótárban. Részletek
dorgáli
  1. upbraid
   USA: ʌ·pbreɪ'd UK: ʌpbreɪd
  1. strafe
   USA: streɪ'f UK: strɑf
  1. rebuke
   USA: rʌ·byuː'k UK: rɪbjuːk
dorgálásfn
  1. biz ticking
   USA: tɪ'kɪ·ŋ UK: tɪkɪŋ
  1. reprimand
   USA: re'prʌ·mæ"nd UK: reprɪmɑnd
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
  1. biz carpeting
   USA: kɔ'rpʌ·tɪ·ŋ UK: kɑpɪtɪŋ
  1. admonition
   USA: æ"dmʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: ædmənɪʃn
csúnya (dorgálás)mn
  1. naughty
   USA: nɔː'tiː· UK: nɔːtiː
dorgálásfn
  1. táj r Wischer
   'vɪʃɐ
   1. többes szám:
   2. Wischer
   1. birtokos eset:
   2. Wischers
  1. r Tadel
   'taːdəl
   1. többes szám:
   2. Tadel
   1. birtokos eset:
   2. Tadels
  1. e Rüge
   1. többes szám:
   2. Rügen
   1. birtokos eset:
   2. Rüge
  1. átv e Nase
   'naːzə
   1. többes szám:
   2. Nasen
   1. birtokos eset:
   2. Nase
dorgáli
dorgálásfn
dorgáli
  1. ganić
   1. egyes szám 1. személy:
   2. ganię
   1. egyes szám 3. személy:
   2. gani
  2. karcić
   1. egyes szám 1. személy:
   2. karcę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. karci
dorgálnincs
  1. riprendere
   ripréndere
dorgálásnincs
dorgálásfn
dorgálásnincs
  1. nyilvános dorgálásban részesít
    1. излага на обществено ~
  2. dorgálást/feddést érdemel
    1. заслужава ~
dorgáli
dorgálásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása