COVID-19 Fight
Összesen 365 találat 10 szótárban. Részletek
együtthsz
  1. together
   USA: tʌ·ge'ðəː· UK: təgeðər
  1. in conjunction with
   USA: ɪ'n kʌ·nʤʌ'ŋkʃʌ·n wʌ·ð UK: ɪn kənʤʌŋkʃn wɪð
  1. altogether
   USA: ɔː"ltʌ·ge'ðəː· UK: ɔːltəgeðər
  1. along with
   USA: ʌ·lɔː'ŋ wʌ·ð UK: əlɔŋ wɪð
együttállásfn
 1. csill
  1. rég synod
   USA: sɪ'nʌ·d UK: sɪnəd
együttéli
  1. cohabit
   USA: koʊ·hæ'bʌ·t UK: koʊhæbɪt
együtt éli
  1. live together
   USA: lɪ'v tʌ·ge'ðəː· UK: lɪv təgeðər
  1. cohabit
   USA: koʊ·hæ'bʌ·t UK: koʊhæbɪt
  1. coexist
   USA: koʊ"ʌ·gzɪ'st UK: koʊɪgzɪst
együttélésfn
  1. symbiosis
   USA: sɪ"mbaɪ·oʊ'sʌ·s UK: sɪmbɪoʊsɪs
  1. cohabitation
   USA: koʊ·hæ"bʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: koʊhæbɪteɪʃn
  1. coexistence
   USA: koʊ"ɪ·gzɪ'stʌ·ns UK: koʊɪgzɪstəns
együtt-élésfn
  1. coexistence
   USA: koʊ"ɪ·gzɪ'stʌ·ns UK: koʊɪgzɪstəns
együtt előfordulómn
  1. concomitant
   USA: kɔ"nkɔ'mʌ·tʌ·nt UK: kənkɔmɪtənt
együttemlítésfn
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
együtt éneklik a refréntkif
  1. they join in the chorus
   USA: ðeɪ' ʤɔɪ'n ɪ'n ðiː· kɔː'rʌ·s UK: ðeɪ ʤɔɪn ɪn ðiː kɔːrəs
együttérezi
  1. sympathize
   USA: sɪ'mpʌ·θaɪ"z UK: sɪmpəθaɪz
  1. feel with
   USA: fiː'l wʌ·ð UK: fiːl wɪð
  1. enter into feelings
   USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· fiː'lɪ·ŋz UK: entər ɪntuː fiːlɪŋz
  1. commiserate
   USA: kʌ·mɪ'səː·eɪ"t UK: kəmɪzəreɪt
együtt érezi
  1. commiserate
   USA: kʌ·mɪ'səː·eɪ"t UK: kəmɪzəreɪt
együttérez vkiveli
együtt érez vkivel bánatábani
együttérzésfn
  1. sympathy
   USA: sɪ'mpʌ·θiː· UK: sɪmpəθiː
  1. solidarity
   USA: sɔ"lʌ·de'rʌ·tiː· UK: sɔlɪdærɪtiː
  1. commiseration
   UK: kəmɪzəreɪʃn
együttérzőmn
  1. átv biz warm
   USA: wɔː'rm UK: wɔːm
  1. sympathizing
   USA: sɪ'mpʌ·θaɪ"zɪ·ŋ UK: sɪmpəθaɪzɪŋ
  1. sympathizer
   USA: sɪ'mpʌ·θaɪ"zəː· UK: sɪmpəθaɪzər
  1. sympathetic
   USA: sɪ"mpʌ·θe'tɪ·k UK: sɪmpəθetɪk
  1. rég piteous
   UK: pɪtɪəs
  1. commiserating
   UK: kəmɪzəreɪtɪŋ
együttérzőenhsz
  1. commiseratingly
   UK: kəmɪzəreɪtɪŋliː
együttesmn
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
 1. szính
  1. ensemble
   USA: ɔ·nsɔ'mbʌ·l UK: ɔnsɔmbl
  1. common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
  1. collective
   USA: kʌ·le'ktɪ·v UK: kəlektɪv
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
  1. aggregation
   UK: ægrɪgeɪʃn
együttesenhsz
  1. jointly
   USA: ʤɔɪ'ntliː· UK: ʤɔɪntliː
  1. bodily
   USA: bɔ'dʌ·liː· UK: bɔdəliː
együtt(esen)hsz
  1. collectively
   USA: kʌ·le'ktɪ·vliː· UK: kəlektɪvlɪ
együtt étkeznikif
  1. mess together
   USA: me's tʌ·ge'ðəː· UK: mes təgeðər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása