COVID-19 Fight
egyesíti
  1. wed
   USA: we'd UK: wed
  1. unite
   USA: yuː'naɪ"t UK: juːnaɪt
  1. unify
   USA: yuː'nʌ·faɪ" UK: juːnɪfaɪ
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. shackle
   USA: ʃæ'kʌ·l UK: ʃækl
  1. merge
   USA: məː'ʤ UK: məːʤ
  1. US meld
   USA: me'ld
  1. knit
   USA: nɪ't UK: nɪt
  1. join
   USA: ʤɔɪ'n UK: ʤɔɪn
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
  1. consolidate
   USA: kʌ·nsɔ'lʌ·deɪ"t UK: kənsɔlɪdeɪt
  1. conflate
   USA: kʌ·nfleɪ't UK: kɔnfleɪt
  1. combine
   USA: kʌ·mbaɪ'n UK: kɔmbaɪn
  1. amalgamate
   USA: ʌ·mæ'lgʌ·meɪ"t UK: əmælgəmeɪt
  1. affiliate
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t UK: əfɪlɪeɪt
egyesíti
  1. join together
   USA: ʤɔɪ'n tʌ·ge'ðəː· UK: ʤɔɪn təgeðər
egyesít, kiegészítkif
egyesítettmn
  1. one
   USA: hwʌ'n UK: wʌn
  1. multiplex
   USA: mʌ'ltiː·ple"ks UK: mʌltɪpleks
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
  1. corporate
   USA: kɔː'rprʌ·t UK: kɔːpərət
  1. conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
  1. conjoint
   UK: kənʤɔɪnt
  1. combined
   USA: kʌ·mbaɪ'nd UK: kəmbaɪnd
  1. adjoint
   UK: əʤɔɪnt
egyesített bizottságkif
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
egyesíti az erőketkif
  1. combine forces
   USA: kʌ·mbaɪ'n fɔː'rsʌ·z UK: kɔmbaɪn fɔːsɪz
egyesítésfn
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. synthesis
   USA: sɪ'nθʌ·sʌ·s UK: sɪnθɪsɪs
 1. gazd
  1. incorporation
   USA: ɪ"nkɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkɔːpəreɪʃn
  1. combination
   USA: kɔ"mbʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kɔmbɪneɪʃn
  1. coalescence
   UK: koʊəlesəns
  1. amalgamation
   USA: ʌ·mæ"lgʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: əmælgəmeɪʃn
egyesítésekfn
  1. combinations
   USA: kɔ"mbʌ·neɪ'ʃʌ·nz UK: kɔmbɪneɪʃnz
egyesítőmn
  1. cohesive
   USA: koʊ·hiː'sɪ·v UK: koʊhiːsɪv
államszövetségbe egyesíti
  1. federate
   USA: fe'dəː·eɪ"t UK: fedərɪt
erejét egyesíti vkiveli
  1. join forces with sy
   USA: ʤɔɪ'n fɔː'rsʌ·z wʌ·ð saɪ'
erőiket egyesítiki
  1. pool
   USA: puː'l UK: puːl
végek egyesítése csomó nélküli
  1. splicing
   USA: splaɪ'sɪ·ŋ UK: splaɪsɪŋ
közös, együttes, egyesítettfn
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
négyeléssel egy címerben egyesíti
 1. cím
  1. quarter
   USA: kɔː'rtəː· UK: kwɔːtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása