eine Scherenincs
über einen Kamm scherennincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása