COVID-19 Fight
Összesen 66 találat 8 szótárban. Részletek
elegyi
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
 1. koh
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
  1. alloy
   USA: æ'lɔɪ" UK: əlɔɪ
elegyediki
  1. strike up
   USA: straɪ'k ʌ'p UK: straɪk ʌp
  1. intermingle
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'ŋgʌ·l UK: ɪntəmɪŋgl
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
elegyedőmn
  1. miscible
   USA: mɪ'sʌ·bʌ·l
elegyengeti
  1. make even
   USA: meɪ'k iː'vʌ·n UK: meɪk iːvn
  1. level
   USA: le'vʌ·l UK: levl
elegyíti
  1. mix
   USA: mɪ'ks UK: mɪks
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
elegyítésfn
  1. incorporation
   USA: ɪ"nkɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkɔːpəreɪʃn
elegyítetlenmn
  1. unmixed
   USA: ʌ·nmɪ'kst UK: ʌnmɪkst
elegyíthetetlenmn
  1. immiscible
   USA: ɪ"mɪ'sʌ·bʌ·l
elegyítvei
  1. interspersed
   USA: ɪ"ntəː·spəː'st UK: ɪntəspəːst
elegyrészfn
  1. intermixture
   UK: ɪntəmɪkstʃər
beszédbe elegyedikkif
  1. engage in conversation
   USA: e·ngeɪ'ʤ ɪ'n kɔ"nvəː·seɪ'ʃʌ·n UK: ɪngeɪʤ ɪn kɔnvəseɪʃn
beszédbe elegyedik vkiveli
  1. engage sy in conversation
   USA: e·ngeɪ'ʤ saɪ' ɪ'n kɔ"nvəː·seɪ'ʃʌ·n
  1. chat sy up
   USA: tʃæ't saɪ' ʌ'p
nem elegyedőmn
  1. immiscible
   USA: ɪ"mɪ'sʌ·bʌ·l
bódítószerrel elegyíti
  1. dope
   USA: doʊ'p UK: doʊp
nem elegyíthetőmn
  1. immiscible
   USA: ɪ"mɪ'sʌ·bʌ·l
elegyfn
  1. e Vermischung
   fɛɐ'mɪʃʊŋ
   1. többes szám:
   2. Vermischungen
   1. birtokos eset:
   2. Vermischung
 1. koh
  1. e Schicht
   'ʃɪçt
   1. többes szám:
   2. Schichten
   1. birtokos eset:
   2. Schicht
 2. koh
  1. r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
 3. koh
  1. r Möller
   1. többes szám:
   2. Möller
   1. birtokos eset:
   2. Möllers
  1. e Mischung
   'mɪʃʊŋ
   1. többes szám:
   2. Mischungen
   1. birtokos eset:
   2. Mischung
  1. e Gicht
   'gɪçt
   1. többes szám:
   2. Gichten
   1. birtokos eset:
   2. Gicht
  1. s Gemisch
   gə'mɪʃ
   1. többes szám:
   2. Gemische
   1. birtokos eset:
   2. Gemisches
   3. Gemischs
 4. koh
  1. e Charge
   'ʃaɐʒə
   1. többes szám:
   2. Chargen
   1. birtokos eset:
   2. Charge
elegyediki
elegyengeti
  1. schlichten
   'ʃlɪçtən
elegyíti
  1. sprenkeln
   'ʃprɛŋkəln
elegyítetlenmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása