COVID-19 Fight
Összesen 7 találat 3 szótárban. Részletek
elemi iskolakif
  1. grade school
   USA: greɪ'd skuː'l UK: greɪd skuːl
  1. elementary school
   USA: e"lʌ·me'ntʃriː· skuː'l UK: elɪmentəriː skuːl
elemi iskola első osztályakif
  1. first form
   USA: fəː'st fɔː'rm UK: fəːst fɔːm
elemi/általános iskolafn
  1. primary school
   USA: praɪ'me"riː· skuː'l UK: praɪməriː skuːl
közönséges állami iskola, elemi/középkif
  1. public school
   USA: pʌ'blɪ·k skuː'l UK: pʌblɪk skuːl
elemi iskolafn
elemi iskolai memóriagyakorlat: a táblára felírt szavakat a gyerekek memorizálják, aztán a tábla letörlése után leírják a füzetükbenincs
általános / elemi iskolai oktatásnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása