COVID-19 Fight
Összesen 122 találat 9 szótárban. Részletek
elfogadi
  1. take from
   USA: teɪ'k fəː·m UK: teɪk frɔm
  1. concede
   USA: kʌ·nsiː'd UK: kənsiːd
  1. Folytatta a vitát, és nem volt hajlandó elfogadni a vereségét.
    1. He kept on arguing and wouldn't concede defeat.
  1. assume
   USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
  1. adopt
   USA: ʌ·dɔ'pt UK: ədɔpt
  1. A Tanács egy hónapon belül elfogadja a megfelelő európai rendeleteket vagy határozatokat.
    1. The Council shall adopt the appropriate European regulations or decisions within one month.
  1. rég accept
   USA: ʌ·kse'pt UK: əksept
  1. Nancy hálásan elfogadta az ajánlatot.
    1. Nancy thankfully accepted the offer.
    1. Nancy thankfully accepted the offer.
    1. Nancy thankfully accepted the offer.
  1. accept
   USA: ʌ·kse'pt UK: əksept
  1. Nancy hálásan elfogadta az ajánlatot.
    1. Nancy thankfully accepted the offer.
    1. Nancy thankfully accepted the offer.
    1. Nancy thankfully accepted the offer.
elfogadásfn
  1. carrying
   USA: kæ'riː·ɪ·ŋ UK: kærɪɪŋ
  1. approval
   USA: ʌ·pruː'vʌ·l UK: əpruːvl
  1. adoption
   USA: ʌ·dɔ'pʃʌ·n UK: ədɔpʃn
  1. acquiescence
   USA: æ"kwiː·e'sʌ·ns UK: ækwɪesns
  1. acceptance
   USA: ʌ·kse'ptʌ·ns UK: əkseptəns
elfogadási parancskif
  1. warrant to apprehend the body
   USA: wɔː'rʌ·nt tʌ· æ"prʌ·he'nd ðiː· bɔ'diː· UK: wɔrənt tuː æprɪhend ðiː bɔdiː
elfogad (bankkártyát fizetésnél)i
  1. accept
   USA: ʌ·kse'pt UK: əksept
elfogadhatatlanmn
  1. unacceptable
   USA: ʌ"næ·kse'ptʌ·bʌ·l UK: ʌnəkseptəbl
  1. rég reprobate
   USA: re'prɔː·beɪ·t UK: reproʊbeɪt
  1. inadmissible
   USA: ɪ"næ·dmɪ'sʌ·bʌ·l UK: ɪnədmɪsəbl
elfogadhatatlanságfn
  1. inadmissibility
   UK: ɪnədmɪsəbɪlɪtiː
elfogadhatómn
  1. biz tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
  1. Elfogadható áron vett egy új autót.
    1. He bought a new car at a reasonable price.
  2. Egy súlyos betegség indokolt kifogás arra, miért nem vesz részt valaki a tárgyaláson.
    1. A serious illness is a reasonable excuse for not attending a trial.
  1. plausible
   USA: plɔː'zʌ·bʌ·l UK: plɔːzəbl
  1. passable
   USA: pæ'sʌ·bʌ·l UK: pɑsəbl
  1. pass muster
   USA: pæ's mʌ'stəː· UK: pɑs mʌstər
  1. admissible
   USA: ʌ·dmɪ'sʌ·bʌ·l UK: ədmɪsəbl
  1. acceptable
   USA: ʌ·kse'ptʌ·bʌ·l UK: əkseptəbl
elfogadható árkif
  1. reasonable price
   USA: riː'znʌ·bʌ·l praɪ's UK: riːznəbl praɪs
elfogadható, jogosmn
  1. reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
elfogadhatóságfn
  1. plausibility
   USA: plɔː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: plɔːzəbɪlɪtiː
  1. acceptability
   USA: ʌ·kse"ptʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əkseptəbɪlɪtiː
elfogadja a nézetét/gondolkodásmódjátkif
  1. come round to way of thinking
   USA: kʌ'm raʊ'nd tʌ· weɪ' ʌ·v θɪ'ŋkʌ·ŋ UK: kʌm raʊnd tuː weɪ ɔv θɪŋkɪŋ
elfogadja az állástkif
  1. take the job
   USA: teɪ'k ðiː· ʤoʊ'b UK: teɪk ðiː ʤoʊb
elfogadja vkikif
elfogadja vkinek a nézetétkif
  1. come round to
   USA: kʌ'm raʊ'nd tʌ· UK: kʌm raʊnd tuː
elfogad (kihívást)i
  1. take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
elfogadófn
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
  1. A postaköltséget az átvevő fizeti a csomag kézbesítésekor.
    1. Postage is paid by the recipient upon delivery of the parcel.
elfogadottmn
  1. recognized
   USA: re'kʌ·gnaɪ"zd UK: rekəgnaɪzd
  1. recognised
   UK: rekəgnaɪzd
  1. received
   USA: riː·siː'vd UK: rɪsiːvd
  1. pej conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
  1. accepted
   USA: ʌ·kse'ptʌ·d UK: əkseptɪd
elfogadott ténykif
  1. established fact
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃt fæ'kt UK: ɪstæblɪʃt fækt
elfogadtati
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. introduce
   USA: ɪ"ntroʊ·duː's UK: ɪntrədjuːs
elfogadtat vmit vkiveli
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása