COVID-19 Fight
Összesen 72 találat 9 szótárban. Részletek
elgondoli
  1. rég project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. adumbrate
   UK: ædʌmbreɪt
elgondolásfn
  1. AUS slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
  1. idea
   USA: aɪ·diː'ʌ· UK: aɪdɪə
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. conception
   USA: kʌ·nse'pʃʌ·n UK: kənsepʃn
elgondolhatómn
  1. thinkable
   UK: θɪŋkəbl
elgondolkodásfn
  1. pensiveness
   UK: pensɪvnəs
(el)gondolkodómn
elgondolkodómn
  1. thoughtful
   USA: θɔː'tfʌ·l UK: θɔːtfəl
elgondolkodvahsz
  1. absently
   UK: æbsəntliː
elgondolkoziki
  1. bethought
   UK: bɪθɔːt
elgondolkozik vmini
elgondolkoztatómn
elgondolkozvahsz
  1. thoughtfully
   USA: θɔː'tfʌ·liː· UK: θɔːtfəliː
  1. in a brown study
   USA: ɪ'n eɪ' braʊ'n stʌ'diː· UK: ɪn eɪ braʊn stʌdiː
nagyszerű elgondoláskif
  1. big idea
   USA: bɪ'g aɪ·diː'ʌ· UK: bɪg aɪdɪə
zavaros elgondoláskif
  1. dim idea
   USA: dɪ'm aɪ·diː'ʌ· UK: dɪm aɪdɪə
mélyen elgondolkodvakif
  1. deep in thought
   USA: diː'p ɪ'n θɔː't UK: diːp ɪn θɔːt
felmerült az az elgondolás, hogykif
  1. it has been suggested
   USA: ʌ·t hʌ·z bʌ·n sʌ·gʤe'stʌ·d UK: ɪt hæz biːn səʤestɪd
elgondoli
elgondolásfn
  1. e Konzeption
   kɔntsɛp'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konzeptionen
   1. birtokos eset:
   2. Konzeption
  1. r Gedanke
   gə'daŋkə
   1. többes szám:
   2. Gedanken
   1. birtokos eset:
   2. Gedankens
elgondolás ; tervfn
  1. s Konzept
   kɔn'tsɛpt
   1. többes szám:
   2. Konzepte
   1. birtokos eset:
   2. Konzeptes
   3. Konzepts
elgondolhatómn
  1. denkbar
   'dɛŋkbaːɐ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása