Összesen 25 találat 9 szótárban. Részletek
elhagyatottmn
  1. unfrequented
   UK: ʌnfrɪkwentɪd
  1. solitary
   USA: sɔ'lʌ·te"riː· UK: sɔlɪtriː
  1. secluded
   USA: sɪ·kluː'dʌ·d UK: sɪkluːdɪd
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
  1. neglected
   USA: nʌ·gle'ktʌ·d UK: nɪglektɪd
  1. lonely
   USA: loʊ'nliː· UK: loʊnliː
  1. irod lone
   USA: loʊ'n UK: loʊn
  1. gaunt
   USA: gɔː'nt UK: gɔːnt
  1. friendless
   UK: frendləs
  1. irod forlorn
   USA: fəː·lɔː'rn UK: fəlɔːn
  1. desolate
   USA: de'sʌ·leɪ"t UK: desəleɪt
  1. abandoned
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·nd UK: əbændənd
elhagy(at)ottmn
  1. forsaken
   USA: fɔː·rseɪ'kʌ·n UK: fəseɪkən
elhagyatottanhsz
  1. forlornly
   UK: fəlɔːnliː
  1. desolately
   UK: desələtliː
elhagyatott életkif
  1. recluse life
   USA: rɪ·kluː's laɪ'f UK: rɪkluːs laɪf
elhagyatottságfn
  1. neglect
   USA: nʌ·gle'kt UK: nɪglekt
  1. loneliness
   USA: loʊ'nliː·nʌ·s UK: loʊnlɪnəs
  1. desolation
   USA: de"sʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: desəleɪʃn
elhagyatott volta vminekfn
  1. seclusion
   USA: sɪ·kluː'ʒʌ·n UK: sɪkluːʒn
lakatlan, elhagyatottmn
  1. deserted
   USA: dʌ·zəː'tʌ·d UK: dɪzəːtɪd
elhagyatottmn
  1. verlassen
   fɛɐ'lasən
  1. einsam
   'aɪnzaːm
elhagy(at)ottmn
  1. verlassen
   fɛɐ'lasən
elhagyatottságfn
  1. e Einsamkeit
   'aɪnzaːmkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Einsamkeit
elhagyatottságfn
elhagyatottnincs
elhagyatottnincs
  1. squallido
   squállido
 1. hely
  1. irod solingo
  1. rég selvatico
   selvático
  1. irod ermo
  1. irod rég eremo
   éremo
elhagyatott emberfn
elhagyatottságfn
  1. solitudine
   n solitúdine
elhagy(at)ottnincs
elhagyatott/bitang jószágnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása