Összesen 20 találat 8 szótárban. Részletek
elhagyottmn
  1. sequestered
   USA: sɪ·kwe'stəː·d UK: sɪkwestəd
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. lorn
   UK: lɔːn
  1. lonesome
   USA: loʊ'nsʌ·m UK: loʊnsəm
  1. lonely
   USA: loʊ'nliː· UK: loʊnliː
  1. lone
   USA: loʊ'n UK: loʊn
  1. left
   USA: le'ft UK: left
  1. jilted
   USA: ʤɪ'ltʌ·d UK: ʤɪltɪd
  1. forsaken
   USA: fɔː·rseɪ'kʌ·n UK: fəseɪkən
  1. desolate
   USA: de'sʌ·leɪ"t UK: desəleɪt
  1. deserted
   USA: dʌ·zəː'tʌ·d UK: dɪzəːtɪd
  1. derelict
   USA: de'rʌ·lɪ"kt UK: derɪlɪkt
  1. abandoned
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·nd UK: əbændənd
elhagyott emberfn
  1. waif
   USA: weɪ'f UK: weɪf
elhagyott gyermekfn
  1. waif
   USA: weɪ'f UK: weɪf
elhagyott gyermekekkif
  1. waifs and strays
   UK: weɪfs ənd streɪz
elhagyott partra kitett embermn
  1. maroon
   USA: məː·uː'n UK: məruːn
elhagyottságfn
  1. loneliness
   USA: loʊ'nliː·nʌ·s UK: loʊnlɪnəs
elhagyott szokásfn
  1. slough
   USA: slʌ'f UK: slaʊ
távoli elhagyott vidékfn
  1. outback
   USA: aʊ'tbæ"k UK: aʊtbæk
elhagyottmn
  1. verlassen
   fɛɐ'lasən
  1. átv hilflos
elhagyottmn
elhagyottnincs
elhagyottmn
elhagyott helynincs
  1. átv rég irod cimiterio
  1. átv rég cemeterio
kissé elhagy/otthagynincs
elhagyottmn
elhagyottmn
elhagyott gyermek
elhagyott terület
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása