COVID-19 Fight
Összesen 46 találat 7 szótárban. Részletek
elhanyagoli
  1. slight
   USA: slaɪ't UK: slaɪt
  1. neglect
   USA: nʌ·gle'kt UK: nɪglekt
  1. disregard
   USA: dɪ"srɪ·gɔ'rd UK: dɪsrɪgɑd
elhanyagolásfn
  1. neglect
   USA: nʌ·gle'kt UK: nɪglekt
elhanyagolás, gondatlanságfn
  1. negligence
   USA: ne'glʌ·ʤʌ·ns UK: neglɪʤəns
elhanyagolhatómn
  1. unimportant
   USA: ʌ·nɪ"mpɔː'rtʌ·nt UK: ʌnɪmpɔːtnt
  1. negligible
   USA: ne'glʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: neglɪʤəbl
  1. irrelevant
   USA: ɪ·re'lʌ·vʌ·nt UK: ɪreləvənt
elhanyagolja a kötelességétkif
  1. be negligent of one's duties
   USA: biː· ne'glʌ·ʤʌ·nt ʌ·v wʌ'nz duː'tiː·z UK: biː neglɪʤənt ɔv wʌnz djuːtɪz
elhanyagolja magátkif
  1. let himself go
   USA: le't hɪ"mse'lf goʊ' UK: let hɪmself goʊ
  1. go / let himself -
   USA: goʊ' le't hɪ"mse'lf UK: goʊ let hɪmself
elhanyagol,mellöz,nem törödik vkivelfn
  1. neglect
   USA: nʌ·gle'kt UK: nɪglekt
elhanyagoltmn
  1. untended
   UK: ʌntendɪd
  1. sleazy
   USA: sliː'ziː· UK: sliːziː
  1. scruffy
   USA: skrʌ'fiː· UK: skrʌfiː
  1. raunchy
   USA: rɔː'ntʃiː·
  1. biz raffish
   USA: ræ'fɪ·ʃ UK: ræfɪʃ
  1. neglected
   USA: nʌ·gle'ktʌ·d UK: nɪglektɪd
  1. frowzy
   UK: fraʊziː
  1. forlorn
   USA: fəː·lɔː'rn UK: fəlɔːn
  1. down at the heel
   USA: daʊ'n æ't ðiː· hiː'l UK: daʊn ət ðiː hiːl
  1. dingy
   USA: dɪ'nʤiː· UK: dɪŋgiː
elhanyagoltanhsz
  1. forlornly
   UK: fəlɔːnliː
elhanyagolt külsejűmn
  1. slatternly
   UK: slætənliː
  1. seedy
   USA: siː'diː· UK: siːdiː
  1. biz frumpish
   UK: frʌmpɪʃ
  1. floppy
   USA: flɔ'piː· UK: flɔpiː
  1. down at the heel
   USA: daʊ'n æ't ðiː· hiː'l UK: daʊn ət ðiː hiːl
  1. blowzy
   UK: blaʊziː
elhanyagoltságfn
  1. neglect
   USA: nʌ·gle'kt UK: nɪglekt
  1. disrepair
   USA: dɪ"srʌ·pe'r UK: dɪsrɪpeər
leromlott, elhanyagoltmn
elhanyagoli
  1. verwahrlosen
   fɛɐ'vaːɐloːzən
  1. verwahrlosen
   fɛɐ'vaːɐloːzən
elhanyagolhatómn
  1. vmilyen összefüggésben irrelevant
   'ɪrelevant
elhanyagoltmn
elhanyagoltságfn
  1. e Verwahrlosung
   fɛɐ'vaːɐloːzʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verwahrlosungen
   1. birtokos eset:
   2. Verwahrlosung
elhanyagolásfn
elhanyagolhatómn
elhanyagolnincs
  1. tralasciare
   amit: di
  1. nép rég straccurare
  1. ritk irod negligere
   neglígere -gli-, nem -lji-
  1. mancare
   amit: a
 1. társaságot
 2. társaságot
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása