COVID-19 Fight
Összesen 39 találat 9 szótárban. Részletek
(el)helyezésfn
  1. putting
   USA: pʊ'tɪ·ŋ UK: pʌtɪŋ
elhelyezésfn
 1. kat
  1. quartering
   UK: kwɔːtərɪŋ
  1. placement
   USA: pleɪ'smʌ·nt UK: pleɪsmənt
  1. location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
  1. emplacement
   USA: e·mpleɪ'smʌ·nt UK: ɪmpleɪsmənt
  1. berth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
  1. allotment
   USA: ʌ·lɔ'tmʌ·nt UK: əlɔtmənt
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
  1. accomodation
   UK: əkɔmədeɪʃən
  1. accommodation
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: əkɔmədeɪʃn
elhelyezés, elrendezéskif
elhelyezés, elszállásolásfn
  1. accomodation
   UK: əkɔmədeɪʃən
  1. accommodation
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: əkɔmədeɪʃn
elhelyezés, fekvésfn
  1. location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
fűtőházba elhelyezésfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
garázsba elhelyezésfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
gépszínbe elhelyezésfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
kocsiszínbe elhelyezésfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
remízbe elhelyezésfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
szállodai elhelyezéskif
  1. hotel accomodation
   UK: hoʊtel əkɔmədeɪʃən
szűkös elhelyezéskif
  1. close quarters
   USA: kloʊ'z kwɔː'rtəː·z UK: kloʊz kwɔːtəz
háló elhelyezésefn
  1. netting
   USA: ne'tɪ·ŋ UK: netɪŋ
intézetben való elhelyezéskif
  1. boarding out
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ aʊ't UK: bɔːdɪŋ aʊt
egymás utáni elhelyezésbenhsz
  1. tandem
   USA: tæ'ndʌ·m UK: tændəm
elhelyezésfn
elhelyezésfn
 1. alakulatoké kat
elhelyezésfn
 1. az értékpiacon
elhelyezésfn
 1. lakásban
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása