Összesen 129 találat 9 szótárban. Részletek
elhelyezi
  1. stow
   USA: stoʊ' UK: stoʊ
  1. situate
   USA: sɪ'tʃuː·eɪ"t UK: sɪtjʊeɪt
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. seat
   USA: siː't UK: siːt
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. plant
   USA: plæ'nt UK: plɑnt
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. park
   USA: pɔ'rk UK: pɑk
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. locate
   USA: loʊ'keɪ"t UK: loʊkeɪt
  1. install
   USA: ɪ"nstɔː'l UK: ɪnstɔːl
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. biz fix up
   USA: fɪ'ks ʌ'p UK: fɪks ʌp
  1. dispose
   USA: dɪ"spoʊ'z UK: dɪspoʊz
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
  1. biz bestow
   USA: bʌ·stoʊ' UK: bɪstoʊ
  1. accommodate
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"t UK: əkɔmədeɪt
(el)helyezésfn
  1. putting
   USA: pʊ'tɪ·ŋ UK: pʌtɪŋ
elhelyezésfn
 1. kat
  1. quartering
   UK: kwɔːtərɪŋ
  1. placement
   USA: pleɪ'smʌ·nt UK: pleɪsmənt
  1. location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
  1. emplacement
   USA: e·mpleɪ'smʌ·nt UK: ɪmpleɪsmənt
  1. berth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
  1. allotment
   USA: ʌ·lɔ'tmʌ·nt UK: əlɔtmənt
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
  1. accomodation
   UK: əkɔmədeɪʃən
  1. accommodation
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: əkɔmədeɪʃn
elhelyezés, elrendezéskif
elhelyezés, elszállásolásfn
  1. accomodation
   UK: əkɔmədeɪʃən
  1. accommodation
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: əkɔmədeɪʃn
elhelyezés, fekvésfn
  1. location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
elhelyezettmn
  1. situated
   USA: sɪ'tʃuː·eɪ"tʌ·d UK: sɪtʃʊeɪtɪd
elhelyezett tőkekif
  1. invested capital
   USA: ɪ"nve'stʌ·d kæ'pʌ·tʌ·l UK: ɪnvestɪd kæpɪtəl
  1. auxiliary capital
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· kæ'pʌ·tʌ·l UK: ɔːgzɪlɪəriː kæpɪtəl
elhelyezkedésfn
  1. situation
   USA: sɪ"tʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: sɪtʃʊeɪʃn
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. berth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
elhelyezkediki
  1. settle down
   USA: se'tʌ·l daʊ'n UK: setl daʊn
  1. nestle
   USA: ne'sliː' UK: nesl
elhelyezkedik, találhatói
  1. located
   USA: loʊ'keɪ"d UK: loʊkeɪtɪd
elhelyezőfn
  1. placer
   USA: pleɪ'səː· UK: pleɪsə
elhelyez vkiti
  1. fix sy up
   USA: fɪ'ks saɪ' ʌ'p
ágyban elhelyezi
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
behelyez, elhelyezi
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
kényelmesen elhelyezi
  1. átv hive
   USA: haɪ'v UK: haɪv
mélyedésben elhelyezi
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
raktárban elhelyezi
 1. gazd
  1. warehouse
   USA: we'rhaʊ"s UK: weəhaʊz
sorban elhelyezi
  1. string out
   USA: strɪ'ŋ aʊ't UK: strɪŋ aʊt
fűtőházba elhelyezésfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása