COVID-19 Fight
Összesen 15 találat 5 szótárban. Részletek
elintézésfn
  1. transaction
   USA: træ·nzæ'kʃʌ·n UK: trænzækʃn
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. fixing
   USA: fɪ'ksɪ·ŋ UK: fɪksɪŋ
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. arrangement
   USA: əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: əreɪnʤmənt
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
elintézésre várómn
  1. outstanding
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ UK: aʊtstændɪŋ
üzlet, elintézés, lebonyolitásfn
  1. transaction
   USA: træ·nzæ'kʃʌ·n UK: trænzækʃn
peres ügy elintézésének megtagadásakif
  1. denial of justice
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l ʌ·v ʤʌ'stʌ·s UK: dɪnaɪəl ɔv ʤʌstɪs
a gyors elintézés érdekébenkif
  1. for the sake of expedition
   USA: frəː· ðiː· seɪ'k ʌ·v e"kspʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: fəː ðiː seɪk ɔv ekspɪdɪʃn
elintézésfn
  1. r Austrag
   'aʊstraːk
   1. birtokos eset:
   2. Austrages
   3. Austrags
elintézésre vári
elintézésfn
elintézésfn
elintézésre váró ügyeknincs
a gyors döntéshozatal és elintézés hívefn
a gyors döntéshozatal és elintézés hívemn
hajlam a gyors döntéshozatalra és elintézésrenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása