COVID-19 Fight
Összesen 82 találat 8 szótárban. Részletek
elintézi
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. settle up
   USA: se'tʌ·l ʌ'p UK: setl ʌp
  1. see to
   USA: siː' tʌ· UK: siː tuː
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. get over
   USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
  1. biz US fix
   USA: fɪ'ks UK: fɪks
  1. dispose
   USA: dɪ"spoʊ'z UK: dɪspoʊz
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. decide
   USA: dʌ·saɪ'd UK: dɪsaɪd
  1. conclude
   USA: kʌ·nkluː'd UK: kənkluːd
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
  1. arrange
   USA: əː·eɪ'nʤ UK: əreɪnʤ
  1. adjust
   USA: ʌ·ʤʌ'st UK: əʤʌst
elintéz; egyezteti
  1. arrange
   USA: əː·eɪ'nʤ UK: əreɪnʤ
elintézésfn
  1. transaction
   USA: træ·nzæ'kʃʌ·n UK: trænzækʃn
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. fixing
   USA: fɪ'ksɪ·ŋ UK: fɪksɪŋ
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. arrangement
   USA: əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: əreɪnʤmənt
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
elintézésre várómn
  1. outstanding
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ UK: aʊtstændɪŋ
elintézetlenmn
  1. unsettled
   USA: ʌ·nse'tʌ·ld UK: ʌnsetld
  1. undecided
   USA: ʌ"ndʌ·saɪ'dʌ·d UK: ʌndɪsaɪdɪd
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
 1. jog
  1. pendent
   UK: pendənt
  1. outstanding
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ UK: aʊtstændɪŋ
 2. jog
  1. depend
   USA: dʌ·pe'nd UK: dɪpend
elintézetlen/hátramaradt ügyekfn
  1. backlog
   USA: bæ'klɔ"g UK: bæklɔg
elintézettnek tekinthetőkif
  1. it's as good as settled
   USA: ʌ·ts e'z gʌ·d e'z se'tʌ·ld UK: ɪts əz gʊd əz setld
elintézettnek tekintiki
  1. call it quits
   USA: kɔː'l ʌ·t kwɪ'ts UK: kɔːl ɪt kwɪts
elintéznii
  1. settle up
   USA: se'tʌ·l ʌ'p UK: setl ʌp
elintéznivalója van vkivelkif
  1. have a bone to pick with sy
   USA: hæ'v eɪ' boʊ'n tʌ· pɪ'k wʌ·ð saɪ'
elintéz; sikerrel járkif
  1. manage to do
   USA: mæ'nʌ·ʤ tʌ· duː' UK: mænɪʤ tuː duː
elintéztékkif
elintéztemkif
  1. i saw it done
   USA: aɪ' sɔː' ʌ·t dʌ'n UK: aɪ sɔː ɪt dʌn
elintéztettemkif
  1. i saw it done
   USA: aɪ' sɔː' ʌ·t dʌ'n UK: aɪ sɔː ɪt dʌn
elintéz(tet)temkif
  1. i saw it done
   USA: aɪ' sɔː' ʌ·t dʌ'n UK: aɪ sɔː ɪt dʌn
elintézvemn
  1. settled
   USA: se'tʌ·ld UK: setld
elintéz vkiti
  1. knock sy off his perch
   USA: nɔ'k saɪ' ɔː'f hʌ·z pəː'tʃ
elintéz vmiti
  1. make arrangements
   USA: meɪ'k əː·eɪ'nʤmʌ·nts UK: meɪk əreɪnʤmənts
helyfoglalást elintézkif
  1. make the books
   USA: meɪ'k ðiː· bʊ'ks UK: meɪk ðiː bʊks
kurtán elintézi
  1. give sy short shrift
   USA: gɪ'v saɪ' ʃɔː'rt ʃrɪ'ft
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása