COVID-19 Fight
Összesen 39 találat 8 szótárban. Részletek
elismerésfn
  1. tribute
   USA: trɪ'byuː·t UK: trɪbjuːt
  1. regard
   USA: rʌ·gɔ'rd UK: rɪgɑd
  1. recognition
   USA: re"kʌ·gnɪ'ʃʌ·n UK: rekəgnɪʃn
  1. honourable mention
   UK: ɔnərəbl menʃn
  1. avowal
   UK: əvoʊəl
  1. approbation
   USA: æ"prʌ·beɪ'ʃʌ·n UK: æprəbeɪʃn
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
  1. Az ő értékelése intellektuális volt.
    1. His own appreciation was intellectual.
  1. admission
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪʃn
  1. acknowledgement
   USA: ɪ·knɔ'lɪ·ʤmʌ·nt UK: əknɔlɪʤmənt
  1. accolade
   USA: æ'kʌ·leɪ"d UK: ækəleɪd
elismerésben nem részesültmn
  1. unrewarded
   UK: ʌnrɪwɔːdɪd
elismerés/dicséretkif
  1. honourable mention
   UK: ɔnərəbl menʃn
  1. honorable mention
   USA: ɔ'nəː·ʌ·bʌ·l me'nʃʌ·n UK: ɔnərəbl menʃn
elismerésre méltómn
  1. creditable
   USA: kre'dʌ·tʌ·bʌ·l UK: kredɪtəbl
elismeréssel adózik vki emlékéneki
elismerést kapnii
  1. score full marks for st
   USA: skɔː'r fʊ'l mɔ'rks frəː· seɪ'nt
elismerést/sikert aratnii
  1. score full marks
   USA: skɔː'r fʊ'l mɔ'rks UK: skɔːr fʊl mɑks
hivatalos elismerésfn
 1. jog
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
elismerésfn
  1. e Ehre
   'eːrə
   1. többes szám:
   2. Ehren
   1. birtokos eset:
   2. Ehre
  1. e Anerkenntnis
   1. többes szám:
   2. Anerkenntnisse
   1. birtokos eset:
   2. Anerkenntnis
elismerésben részesülkif
elismerésnincs
elismerésfn
  1. irod rég merzede
   n
  1. rég merto
   0
  1. merito
   0 mérito
  1. irod mercede
   n
elismerésem!nincs
elismerés jogosnak, törvényesneknincs
elismerés jogosnak / törvényesneknincs
elismerésre méltónincs
elismerésre méltómn
  1. apprezzabile
   apprezzábile
elismerésre méltóannincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása