Összesen 79 találat 8 szótárban. Részletek
elmaradi
  1. lag behind
   USA: læ'g bʌ·haɪ'nd UK: læg bɪhaɪnd
  1. has been canceled
   USA: hʌ·z bʌ·n kæ'nsʌ·ld UK: hæz biːn kænsəld
  1. fall off
   USA: fɔ'l ɔː'f UK: fɔːl ɔf
  1. fall away
   USA: fɔ'l ʌ·weɪ' UK: fɔːl əweɪ
  1. fail
   USA: feɪ'l UK: feɪl
elmaradásfn
  1. biz leeway
   USA: liː'weɪ" UK: liːweɪ
elmaradhatatlanmn
  1. inevitable
   USA: ɪ"ne'vʌ·tʌ·bʌ·l UK: ɪnevɪtəbl
elmaradhatatlanulhsz
  1. necessarily
   USA: ne"sʌ·se'rʌ·liː· UK: nesəserəliː
elmaradómn
  1. laggard
   USA: læ'gəː·d UK: lægəd
elmaradottmn
  1. high and dry
   USA: haɪ' ʌ·nd draɪ' UK: haɪ ənd draɪ
elmarad(ozik)i
  1. lag behind
   USA: læ'g bʌ·haɪ'nd UK: læg bɪhaɪnd
elmaradoziki
  1. drop away
   USA: drɔ'p ʌ·weɪ' UK: drɔp əweɪ
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
elmaradozik/lemorzsolódiki
  1. drop away
   USA: drɔ'p ʌ·weɪ' UK: drɔp əweɪ
elmaradozófn
  1. straggler
   USA: stræ'gləː· UK: stræglər
  1. lagging
   USA: læ'gɪ·ŋ UK: lægɪŋ
  1. laggard
   USA: læ'gəː·d UK: lægəd
elmaradtmn
  1. underdeveloped
   USA: ʌ"ndəː·dɪ·ve'lʌ·pt UK: ʌndədɪveləpt
  1. behindhand
   UK: bɪhaɪndhænd
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
elmaradt fizetéskif
  1. arrears of salary
   USA: əː·ɪ'rz ʌ·v sæ'ləː·iː· UK: ərɪəz ɔv sæləriː
  1. arrears of pay
   USA: əː·ɪ'rz ʌ·v peɪ' UK: ərɪəz ɔv peɪ
elmaradt haszonkif
  1. profit lost
   USA: prɔ'fʌ·t lɔː'st UK: prɔfɪt lɔst
  1. outstanding profits
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ prɔ'fʌ·ts UK: aʊtstændɪŋ prɔfɪts
elmaradt nyereségkif
  1. loss of profit
   USA: lɔː's ʌ·v prɔ'fʌ·t UK: lɔs ɔv prɔfɪt
elmaradt személyfn
  1. throwback
   USA: θroʊ'bæ"k UK: θroʊbæk
teljesítés elmaradásafn
 1. jog
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
fejlődésben elmaradtmn
  1. underdeveloped
   USA: ʌ"ndəː·dɪ·ve'lʌ·pt UK: ʌndədɪveləpt
gazdaságilag elmaradtmn
  1. underdeveloped
   USA: ʌ"ndəː·dɪ·ve'lʌ·pt UK: ʌndədɪveləpt
a koncert elmaradkif
  1. the concert is off
   USA: ðiː· kʌ·nsəː't ʌ·z ɔː'f UK: ðiː kɔnsət ɪz ɔf
(panaszost) elutasít és költségekben elmarasztalkif
  1. dismiss with costs
   USA: dɪ"smɪ's wʌ·ð kɔ's UK: dɪzmɪs wɪð kɔsts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása