COVID-19 Fight
Összesen 66 találat 9 szótárban. Részletek
elmondi
  1. unfold
   USA: ʌ·nfoʊ'ld UK: ʌnfoʊld
  1. tells
   USA: te'lz UK: telz
  1. tell
   USA: te'l UK: tel
  1. talk of
   USA: tɔː'k ʌ·v UK: tɔːk ɔv
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. relate
   USA: riː·leɪ't UK: rɪleɪt
  1. recount
   USA: riː"kaʊ'nt UK: riːkaʊnt
  1. recite
   USA: rʌ·saɪ't UK: rɪsaɪt
elmondanii
  1. tell
   USA: te'l UK: tel
elmondásfn
  1. telling
   USA: te'lɪ·ŋ UK: telɪŋ
  1. relation
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·n UK: rɪleɪʃn
  1. recital
   USA: rʌ·saɪ'tʌ·l UK: rɪsaɪtl
elmondatlanmn
  1. untold
   USA: ʌ·ntoʊ'ld UK: ʌntoʊld
elmond; elmesél; megmutat;megállapitkif
  1. tell , told, told
   USA: te'l toʊ'ld toʊ'ld UK: tel toʊld toʊld
elmond vmiti
lendületesen elmondi
  1. biz skót skelp
nyögve elmondi
  1. moan
   USA: moʊ'n UK: moʊn
sóhajtozva elmondi
  1. sigh
   USA: saɪ' UK: saɪ
újra elmondi
  1. retell
   USA: riː·te'l UK: riːtel
újra elmondtai
  1. retold
   UK: riːtoʊld
egy szuszra elmondi
  1. gabble
   UK: gæbl
más szavakkal elmondi
  1. paraphrase
   USA: pe'rʌ·freɪ"z UK: pærəfreɪz
monoton hangon elmondi
  1. drone
   USA: droʊ'n UK: droʊn
(vkinek) bizalmasan elmondkif
monoton hangon elmond vmiti
  1. singsong
   UK: sɪŋsɔŋ
elmondi
  1. beten
   'beːtən
elmondi
 1. másnak
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása