COVID-19 Fight
Összesen 30 találat 8 szótárban. Részletek
elosztásfn
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
  1. dispensing
   USA: dɪ"spe'nsɪ·ŋ UK: dɪspensɪŋ
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
 1. ját
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
 2. nyomd
  1. break-up
   USA: breɪ'kʌ"p UK: breɪkʌp
egyenletes elosztásfn
helytelen elosztásfn
juttatás, elosztás, itt (PHARE)fn
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)fn
elosztásfn
  1. e Verteilung
   fɛɐ'taɪlʊŋ
elosztásfn
 1. időszakokra
elosztásfn
 1. játékosoké sp
elosztási jegyzék / listanincs
egyenetlen elosztásnincs
egyenletes elosztásnincs
mandátumok elosztásanincs
búza elosztása a gazda és a földműves közöttnincs
  1. toszk partitura
kettőshang elosztása két szótagbafn
  1. dieresi
   n diéresi
elosztásnincs
  1. a nemzeti jövedelem elsődleges felosztása
    1. първично ~ на националния доход
 1. mat
elosztásfn
elosztásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása