Összesen 86 találat 9 szótárban. Részletek
(el)oszti
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
eloszti
  1. split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. divvy
   USA: dɪ'viː· UK: dɪviː
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
  1. distribute
   USA: dɪ"strɪ'byuː·t UK: dɪstrɪbjuːt
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
elosztásfn
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
  1. dispensing
   USA: dɪ"spe'nsɪ·ŋ UK: dɪspensɪŋ
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
 1. ját
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
 2. nyomd
  1. break-up
   USA: breɪ'kʌ"p UK: breɪkʌp
elosztható szedéskif
  1. dead matter
   USA: de'd mæ'təː· UK: ded mætər
elosztófn
  1. distributor
   USA: dɪ"strɪ'byʌ·təː· UK: dɪstrɪbjuːtər
  1. distributive
   USA: dɪ"strɪ'byuː·tɪ·v UK: dɪstrɪbjʊtɪv
  1. dispenser
   USA: dɪ"spe'nsəː· UK: dɪspensər
elosztó csőmn
  1. manifold
   USA: mæ'nʌ·foʊ"ld UK: mænɪfoʊld
elosztófedélkif
  1. distributor cap
   USA: dɪ"strɪ'byʌ·təː· kæ'p UK: dɪstrɪbjuːtər kæp
elosztófejfn
  1. ignition tower
   USA: ɪ·gnɪ'ʃʌ·n taʊ'əː· UK: ɪgnɪʃn taʊər
  1. distributor head
   USA: dɪ"strɪ'byʌ·təː· he'd UK: dɪstrɪbjuːtər hed
elosztó lemezi
  1. baffle
   USA: bæ'fʌ·l UK: bæfl
elosztószerkezetfn
 1. műsz
  1. selector
   UK: sɪlektər
elosztottmn
  1. spaced
   USA: speɪ'st UK: speɪst
elosztóvasfn
 1. épít
  1. spacer
   USA: speɪ'səː· UK: speɪsər
elosztó vezetékmn
  1. manifold
   USA: mæ'nʌ·foʊ"ld UK: mænɪfoʊld
egyenletes elosztásfn
helytelen elosztásfn
juttatás, elosztás, itt (PHARE)fn
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
elektromos elosztókif
  1. power strip
   USA: paʊ'əː· strɪ'p UK: paʊər strɪp
egyenlően elosztottmn
 1. ját
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
lépcsősen elosztottmn
  1. staggered
   USA: stæ'gəː·d UK: stægəd
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)fn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása