COVID-19 Fight
Összesen 17 találat 6 szótárban. Részletek
elterjeszti
  1. universalize
   UK: juːnɪvəːsəlaɪz
  1. set about
   USA: se't ʌ·baʊ't UK: set əbaʊt
  1. put about
   USA: pʊ't ʌ·baʊ't UK: pʊt əbaʊt
  1. generalize
   USA: ʤe'nəː·ʌ·laɪ"z UK: ʤenrəlaɪz
  1. disseminate
   USA: dɪ"se'mʌ·neɪ"t UK: dɪsemɪneɪt
  1. disperse
   USA: dɪ"spəː's UK: dɪspəːs
  1. bring into vogue
   USA: brɪ'ŋ ɪ"ntʌ· voʊ'g UK: brɪŋ ɪntuː voʊg
(el)terjeszti
  1. propagate
   USA: prɔ'pʌ·geɪ"t UK: prɔpəgeɪt
elterjesztésfn
  1. universalization
   UK: juːnɪvəːsəlaɪzeɪʃən
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. dissemination
   USA: dɪ"se"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪsemɪneɪʃn
- A Phare célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása. (PHARE)fn
  1. know-how
   UK: noʊhaʊ
elterjeszti
(el)terjeszti
  1. verbreiten
   fɛɐ'braɪtən
elterjesztésfn
  1. e Verpflanzung
   fɛɐ'pflantsʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verpflanzungen
   1. birtokos eset:
   2. Verpflanzung
elterjesztnincs
elterjesztettnincs
elterjeszti a hírtnincs
elterjesztőfn
 1. híré stb.
 2. híré stb.
 3. híré stb.
(el)terjesztnincs
széles körben elterjesztnincs
elterjesztőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása