Összesen 93 találat 8 szótárban. Részletek
elvezeti
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
  1. lead off
   USA: liː'd ɔː'f UK: liːd ɔf
  1. lead away
   USA: liː'd ʌ·weɪ' UK: liːd əweɪ
  1. divert
   USA: dɪ·vəː't UK: daɪvəːt
elvezetésfn
 1. gép
  1. eduction
   UK: iːdʌkʃən
  1. diverting
   USA: dɪ·vəː'tɪ·ŋ UK: daɪvəːtɪŋ
  1. GB diversion
   USA: dɪ·vəː'ʒʌ·n UK: daɪvəːʃn
(el)vezet; megcsinál; megbirkóziki
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
elvezető csőfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
elvezető vezetékfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
elvezet vhovai
  1. lead up to
   USA: liː'd ʌ'p tʌ· UK: liːd ʌp tuː
elvezet vkiti
  1. march sy off
   USA: mɔ'rtʃ saɪ' ɔː'f
elterelés, elvezetésfn
  1. diversion
   USA: dɪ·vəː'ʒʌ·n UK: daɪvəːʃn
élvezetfn
  1. treat
   USA: triː't UK: triːt
  1. pleasure
   USA: ple'ʒəː· UK: pleʒər
  1. Mit gondol, mi a legnagyobb élvezet az életben? - kérdezte hirtelen a sebész.
    1. What do you think is the greatest pleasure in life? asked the operator suddenly.
  1. indulgence
   USA: ɪ"ndʌ'lʤʌ·ns UK: ɪndʌlʤəns
  1. gusto
   USA: gʌ'stoʊ" UK: gʌstoʊ
  1. rég irod gust
   USA: gʌ'st UK: gʌst
  1. groove
   USA: gruː'v UK: gruːv
  1. enjoyment
   USA: ʌ·nʤɔɪ'mʌ·nt UK: ɪnʤɔɪmənt
  1. delight
   USA: dʌ·laɪ't UK: dɪlaɪt
  1. blast
   USA: blæ'st UK: blɑst
  1. bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
  1. amusement
   USA: ʌ·myuː'zmʌ·nt UK: əmjuːzmənt
élvezetek áradatakif
  1. whirl of pleasures
   USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
élvezetek árjakif
  1. whirl of pleasures
   USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
élvezetekkel teli élet(út)kif
  1. the primrose path
   USA: ðiː· prɪ'mroʊ"z pæ'θ UK: ðiː prɪmroʊz pɑθ
élvezetek sodrakif
  1. whirl of pleasures
   USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
élvezetesmn
  1. pleasurable
   USA: ple'ʒəː·ʌ·bʌ·l UK: pleʒərəbl
  1. enjoyable
   USA: e·nʤɔɪ'ʌ·bʌ·l UK: ɪnʤɔɪəbl
  1. delectable
   USA: dʌ·le'ktʌ·bʌ·l UK: dɪlektəbl
  1. amusing
   USA: ʌ·myuː'zɪ·ŋ UK: əmjuːzɪŋ
élvezetes, elragadófn
élvezetes. jó szórakozás.kif
  1. it's fun!
   USA: ʌ·ts fʌ'n UK: ɪts fʌn
élvezetet nyújtómn
  1. delectable
   USA: dʌ·le'ktʌ·bʌ·l UK: dɪlektəbl
élvezetet okozómn
  1. delightful
   USA: dʌ·laɪ'tfʌ·l UK: dɪlaɪtfəl
élvezetet talál vmibeni
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
élvezethajhászásfn
  1. dissipation
   USA: dɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: dɪsɪpeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása