COVID-19 Fight
Összesen 26 találat 7 szótárban. Részletek
emelkedésfn
 1. geol
  1. upheaval
   USA: ʌ·phiː'vʌ·l UK: ʌphiːvəl
  1. rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. A koffein okozhat hirtelen vérnyomás-emelkedést.
    1. Caffeine can cause a sudden rise in blood pressure.
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
 2. műsz
  1. táj raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
 3. gép
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. heaving
   USA: hiː'vɪ·ŋ UK: hiːvɪŋ
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. eminence
   USA: e'mʌ·nʌ·ns UK: emɪnəns
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
  1. climbing
   USA: klaɪ'mɪ·ŋ UK: klaɪmɪŋ
  1. climb
   USA: klaɪ'm UK: klaɪm
  1. climax
   USA: klaɪ'mæ"ks UK: klaɪmæks
  1. ascent
   USA: ʌ·se'nt UK: əsent
függőleges emelkedési
  1. zoom
   USA: zuː'm UK: zuːm
szakadatlan emelkedési
  1. spiral
   USA: spaɪ'rʌ·l UK: spaɪərəl
törvényerőre emelkedésfn
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
vérnyomás emelkedésekif
kis emelkedésűmn
nagyobb rangra emelkedésfn
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
talaj hirtelen emelkedésekif
  1. rise in the ground
   USA: raɪ'z ɪ'n ðiː· graʊ'nd UK: raɪz ɪn ðiː graʊnd
emelkedésfn
 1. mat
  1. e Steigung
   'ʃtaɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Steigungen
   1. birtokos eset:
   2. Steigung
  1. irod e Progression
   progrɛ'sioːn
   1. többes szám:
   2. Progressionen
   1. birtokos eset:
   2. Progression
  1. e Höhe
   1. többes szám:
   2. Höhen
   1. birtokos eset:
   2. Höhe
  1. r Gang
   'gaŋ
   1. többes szám:
   2. Gangs
   1. birtokos eset:
   2. Gangs
  1. e Erhöhung
   1. többes szám:
   2. Erhöhungen
   1. birtokos eset:
   2. Erhöhung
  1. e Bohle
   'boːlə
   1. többes szám:
   2. Bohlen
   1. birtokos eset:
   2. Bohle
  1. r Aufbau
   1. többes szám:
   2. Aufbaue
   1. birtokos eset:
   2. Aufbaues
   3. Aufbaus
  1. r Anstieg
   'anʃtiːk
  1. r Anlauf
   'anlaʊf
emelkedésfn
 1. talajé
emelkedésfn
 1. méltóságban, hatalomban
emelkedésnincs
  1. átv ált salita
  1. pendio
   tsz: -ii pendío
 1. értéké
  1. crescita
   créscita
  1. ritk irod ascesa
 2. mint emelkedő dolog jellemzője
emelkedésinincs
emelkedés-süllyedésfn
hirtelen emelkedésnincs
 1. áraké, értékeké
lassú emelkedésnincs
lépcsőzetes emelkedésnincs
levegőbe emelkedésnincs
újbóli emelkedésnincs
 1. csökkenés / visszaesés után
 2. csökkenés / visszaesés után
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása