COVID-19 Fight
Összesen 60 találat 10 szótárban. Részletek
említi
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. mention
   USA: me'nʃʌ·n UK: menʃn
  1. Az anyjuk említésére a gyerekek elhallgattak.
    1. The mention of their mother silenced the children.
említési
  1. mention
   USA: me'nʃʌ·n UK: menʃn
  1. Az anyjuk említésére a gyerekek elhallgattak.
    1. The mention of their mother silenced the children.
  1. allusion
   USA: ʌ·luː'ʒʌ·n UK: əluːʒn
említésre méltó dologkif
  1. thing worth mentioning
   USA: θɪ'ŋ wəː'θ me'nʃʌ·nɪ·ŋ UK: θɪŋ wəːθ menʃnɪŋ
említésre méltó még, hogykif
  1. it should be noted that
   USA: ʌ·t ʃʊ'd biː· noʊ'tʌ·d ðʌ·t UK: ɪt ʃʊd biː noʊtɪd ðət
említ vmiti
előbb említettmn
  1. said
   USA: se'd UK: sed
  1. premised
   USA: pre'mʌ·st UK: premɪst
  1. foregoing
   USA: fɔː·rgoʊ'ɪ·ŋ UK: fɔːgoʊɪŋ
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
fent említettmn
  1. said
   USA: se'd UK: sed
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
hivatkozik vmire; említi
  1. allude
   USA: ʌ·luː'd UK: əluːd
meg kell említenikif
  1. mention must be made
   USA: me'nʃʌ·n mʌ'st biː· meɪ'd UK: menʃn mʌst biː meɪd
a fent említettfn
  1. aforesaid
   USA: ʌ·fɔː'rse"d UK: əfɔːsed
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
az előbbiekben említettmn
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
meg nem említettmn
  1. unnamed
   USA: ʌ·nneɪ'md UK: ʌnneɪmd
amint már említettükkif
  1. as stated above
   USA: e'z steɪ'tʌ·d ʌ·bʌ'v UK: əz steɪtɪd əbʌv
mint fentebb említettükkif
  1. as aforesaid
   USA: e'z ʌ·fɔː'rse"d UK: əz əfɔːsed
mint már említettükkif
  1. as stated above
   USA: e'z steɪ'tʌ·d ʌ·bʌ'v UK: əz steɪtɪd əbʌv
nem is említvei
  1. not to speak of
   USA: nɔ't tʌ· spiː'k ʌ·v UK: nɔt tuː spiːk ɔv
nemlehet egy lapon említeni velekif
  1. cannot hold a candle to him
   USA: kʌ·nɔ't hoʊ'ld eɪ' kæ'ndʌ·l tʌ· ɪ"m UK: kænət hoʊld eɪ kændl tuː hɪm
  1. can't hold a candle to him
   USA: kæ'nt hoʊ'ld eɪ' kæ'ndʌ·l tʌ· ɪ"m UK: kænt hoʊld eɪ kændl tuː hɪm
utóbbi, a fent említettmn
  1. latter
   USA: læ'təː· UK: lætər
nem lehet egy napon említeni velekif
  1. not in the same street with
   USA: nɔ't ɪ'n ðiː· seɪ'm striː't wʌ·ð UK: nɔt ɪn ðiː seɪm striːt wɪð
nem lehet vele egy napon említenikif
  1. not o be compared with
   USA: nɔ't oʊ' biː· kʌ·mpe'rd wʌ·ð UK: nɔt oʊ biː kəmpeəd wɪð
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása