COVID-19 Fight
Összesen 65 találat 10 szótárban. Részletek
emliti
  1. mention
   USA: me'nʃʌ·n UK: menʃn
emlitettei
  1. mentioned
   USA: me'nʃʌ·nd UK: menʃnd
emlit, hivatkoziki
  1. cite
   USA: saɪ't UK: saɪt
mint már emlitettemkif
  1. as i mentioned
   USA: e'z aɪ' me'nʃʌ·nd UK: əz aɪ menʃnd
névtelen; meg nem emlitettmn
  1. un-named
   USA: ʌ·nneɪ'md UK: ʌnneɪmd
említi
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. mention
   USA: me'nʃʌ·n UK: menʃn
  1. Az anyjuk említésére a gyerekek elhallgattak.
    1. The mention of their mother silenced the children.
említési
  1. mention
   USA: me'nʃʌ·n UK: menʃn
  1. Az anyjuk említésére a gyerekek elhallgattak.
    1. The mention of their mother silenced the children.
  1. allusion
   USA: ʌ·luː'ʒʌ·n UK: əluːʒn
említésre méltó dologkif
  1. thing worth mentioning
   USA: θɪ'ŋ wəː'θ me'nʃʌ·nɪ·ŋ UK: θɪŋ wəːθ menʃnɪŋ
említésre méltó még, hogykif
  1. it should be noted that
   USA: ʌ·t ʃʊ'd biː· noʊ'tʌ·d ðʌ·t UK: ɪt ʃʊd biː noʊtɪd ðət
említ vmiti
előbb említettmn
  1. said
   USA: se'd UK: sed
  1. premised
   USA: pre'mʌ·st UK: premɪst
  1. foregoing
   USA: fɔː·rgoʊ'ɪ·ŋ UK: fɔːgoʊɪŋ
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
fent említettmn
  1. said
   USA: se'd UK: sed
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
hivatkozik vmire; említi
  1. allude
   USA: ʌ·luː'd UK: əluːd
meg kell említenikif
  1. mention must be made
   USA: me'nʃʌ·n mʌ'st biː· meɪ'd UK: menʃn mʌst biː meɪd
a fent említettfn
  1. aforesaid
   USA: ʌ·fɔː'rse"d UK: əfɔːsed
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
az előbbiekben említettmn
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
meg nem említettmn
  1. unnamed
   USA: ʌ·nneɪ'md UK: ʌnneɪmd
amint már említettükkif
  1. as stated above
   USA: e'z steɪ'tʌ·d ʌ·bʌ'v UK: əz steɪtɪd əbʌv
mint fentebb említettükkif
  1. as aforesaid
   USA: e'z ʌ·fɔː'rse"d UK: əz əfɔːsed
mint már említettükkif
  1. as stated above
   USA: e'z steɪ'tʌ·d ʌ·bʌ'v UK: əz steɪtɪd əbʌv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása