COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 7 szótárban. Részletek
erélyfn
  1. vigour
   UK: vɪgər
  1. vigor
   USA: vɪ'gəː· UK: viːgoʊər
  1. Shakes vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. stamina
   USA: stæ'mʌ·nʌ· UK: stæmɪnə
  1. US snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. forcefulness
   USA: fɔː'rsfʌ·lnʌ·s UK: fɔːsfəlnəs
erélyesmn
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. irod forceful
   USA: fɔː'rsfʌ·l UK: fɔːsfəl
  1. energetic
   USA: e"nəː·ʤe'tɪ·k UK: enəʤetɪk
erélyes emberfn
  1. goer
   USA: goʊ'əː· UK: goʊə
erélyesenhsz
  1. strenuously
   USA: stre'nyuː·ʌ·sliː· UK: strenjʊəsliː
  1. imperiously
   UK: ɪmpɪərɪəsliː
  1. forcefully
   USA: fɔː'rsfʌ·liː· UK: fɔːsfəliː
erélyesen lép felkif
  1. take a strong line
   USA: teɪ'k eɪ' strɔː'ŋ laɪ'n UK: teɪk eɪ strɔŋ laɪn
erélyességfn
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
erélytelenmn
  1. tame
   USA: teɪ'm UK: teɪm
  1. nerveless
   UK: nəːvləs
  1. skót feckless
   USA: fe'klʌ·s UK: feklɪs
  1. biz boneless
   USA: boʊ'nlʌ·s UK: boʊnlɪs
erélytelenségfn
  1. laxity
   USA: læ'ksʌ·tiː· UK: læksɪtiː
erélytelenülhsz
  1. bonelessly
   UK: boʊnləsliː
csírázási erély (növ)kif
  1. germinating power
   UK: ʤəːmɪneɪtɪŋ paʊər
erélyfn
  1. e Energie
   enɛɐ'giː
   1. többes szám:
   2. Energieen
   3. Energiei
   1. birtokos eset:
   2. Energie
erélyesmn
erélytelenmn
  1. schwach
   'ʃvax
erélyfn
erélyességfn
  1. átv n virilité
  1. átv n poigne
erélytelenmn
erélytelenmn
 1. ember
  1. irod veule
erélytelenségfn
 1. erkölcsi
  1. n veulerie
   irod
erélytelenségfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása