COVID-19 Fight
Összesen 29 találat 8 szótárban. Részletek
erőtlenmn
  1. watery
   USA: wɔː'təː·iː· UK: wɔːtəriː
  1. átv tenuous
   USA: te'nyʌ·wʌ·s UK: tenjʊəs
  1. soft
   USA: sɔ'ft UK: sɔft
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. shiftless
   USA: ʃɪ'ftlʌ·s UK: ʃɪftləs
  1. shaky
   USA: ʃeɪ'kiː· UK: ʃeɪkiː
  1. sapless
   UK: sæpləs
  1. powerless
   USA: paʊ'əː·lʌ·s UK: paʊəlɪs
  1. nerveless
   UK: nəːvləs
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. limp
   USA: lɪ'mp UK: lɪmp
  1. languid
   USA: læ'ŋgwʌ·d UK: læŋgwɪd
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
  1. feeble
   USA: fiː'bʌ·l UK: fiːbl
  1. skót feckless
   USA: fe'klʌ·s UK: feklɪs
  1. átv faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. extenuate
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"t UK: ɪkstenjʊeɪt
  1. átv emasculated
   USA: ʌ·mæ'skyuː·leɪ"tʌ·d UK: ɪmæskjʊleɪtɪd
  1. emasculate
   USA: ʌ·mæ'skyuː·leɪ"t UK: ɪmæskjʊlɪt
  1. átv anaemic
   UK: əniːmɪk
erőtlenítőfn
  1. debilitant
   UK: dɪbɪlɪtənt
erőtlenítő szerfn
  1. debilitant
   UK: dɪbɪlɪtənt
erőtlenné váltmn
  1. átv attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
erőtlenségfn
  1. tenuity
   UK: tɪnjuːɪtiː
  1. powerlessness
   USA: paʊ'əː·lʌ·snʌ·s UK: paʊəlɪsnes
  1. infirmity
   USA: ɪ"nfəː'mʌ·tiː· UK: ɪnfəːmɪtiː
  1. incapacity
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: ɪnkəpæsɪtiː
  1. debility
   USA: dʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: dɪbɪlɪtiː
erőtlenülhsz
  1. shakily
   UK: ʃeɪkɪliː
  1. languidly
   UK: læŋgwɪdliː
  1. feebly
   USA: fiː'bliː· UK: fiːbliː
a test erőtlenkif
  1. the flesh is weak
   USA: ðiː· fle'ʃ ʌ·z wiː'k UK: ðiː fleʃ ɪz wiːk
erőtlenmn
  1. unscharf
   'ʊnʃaɐf
  1. schwach
   'ʃvax
  1. schlapp
   'ʃlap
  1. schlaff
   'ʃlaf
  1. flau
   'flaʊ
erőtlenségfn
  1. e Schwäche
   1. többes szám:
   2. Schwächen
   1. birtokos eset:
   2. Schwäche
erőtlenmn
  1. emberről fragile
erőtlenülhsz
erőtlennincs
erőtlennincs
 1. hang
  1. rauco
   tsz: -chi ráuco
  1. irod liso
  1. esanime
   esánime
  1. rég ebete
   ébete
erőtlenmn
  1. irod frale
  1. irod rég fraile
  1. debole
   débole
  1. rég irod debile
erőtlenségnincs
erőtlenmn
  1. erőtlenül lehorgasztja fejét
    1. -лно отпуска глава
  1. erőtlen/színtelen vers
    1. -вно стихотворение
  1. a nap erőtlenül süt
    1. слънцето пече -чно
erőtlenedésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása