COVID-19 Fight
erdősíti
 1. körny
  1. afforest
   UK: əfɔrɪst
erdősítésfn
  1. forestation
   UK: fɔːrsteɪʃn
  1. afforestation
   UK: əfɔrɪsteɪʃn
erdőt kitermeli
  1. US lumber
   USA: lʌ'mbəː· UK: lʌmbər
erdőt írtó telepeskif
  1. backwoodsman, backwoodsmen
   UK: bækwʊdzmən bækwʊdzmən
erdővágásfn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
erdőállományfn
  1. crop
   USA: krɔ'p UK: krɔp
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
erdőőrfn
  1. US ranger
   USA: reɪ'nʤəː· UK: reɪnʤər
trópusi erdőfn
  1. jungle
   USA: ʤʌ'ŋgʌ·l UK: ʤʌŋgl
tűlevelű erdőkif
  1. coniferous wood
   USA: kʌ·nɪ'fəː·ʌ·s wʊ'd UK: kənɪfərəs wʊd
védett erdőkif
  1. forest reserves
   USA: fɔː'rʌ·st riː·zəː'vz UK: fɔrɪst rɪzəːvz
az erdő lángok martaléka lettkif
  1. the flames ate up the forest
   USA: ðiː· fleɪ'mz eɪ't ʌ'p ðiː· fɔː'rʌ·st UK: ðiː fleɪmz et ʌp ðiː fɔrɪst
királyi erdőfelügyelőfn
kis erdős völgyfn
  1. dell
   USA: de'l UK: del
mezővédő erdősávfn
  1. shelter belt
   USA: ʃe'ltəː· be'lt UK: ʃeltər belt
  1. forest belt
   USA: fɔː'rʌ·st be'lt UK: fɔrɪst belt
sávos erdővágáskif
  1. strip felling
   USA: strɪ'p fe'lɪ·ŋ UK: strɪp felɪŋ
a tűz elpusztította az erdőtkif
  1. the flames ate up the forest
   USA: ðiː· fleɪ'mz eɪ't ʌ'p ðiː· fɔː'rʌ·st UK: ðiː fleɪmz et ʌp ðiː fɔrɪst
nem látja a fától az erdőtkif
  1. can't see the wood for the trees
   USA: kæ'nt siː' ðiː· wʊ'd frəː· ðiː· triː'z UK: kænt siː ðiː wʊd fəː ðiː triːz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása