COVID-19 Fight
Összesen 227 találat 9 szótárban. Részletek
eszközfn
  1. vehicle
   USA: viː'ɪ·kʌ·l UK: viːɪkl
  1. utensil
   USA: yuː·te'nsʌ·l UK: juːtensɪl
  1. tool
   USA: tuː'l UK: tuːl
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
  1. átv leverage
   USA: liː'vəː·ɪ·ʤ UK: liːvərɪʤ
  1. lever
   USA: liː'vəː· UK: liːvər
  1. átv instrument
   USA: ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: ɪnstrʊmənt
  1. implement
   USA: ɪ'mplʌ·mʌ·nt UK: ɪmplɪment
  1. A kutatók neander-völgyi ősemberek által készített kőeszközöket találtak.
    1. The researchers have found stone implements made by neanthertal men.
  1. device
   USA: dɪ·vaɪ's UK: dɪvaɪs
  1. Az ingyenes termékminták osztogatása hatásos marketing eszköz lehet.
    1. Distributing free samples to people can be a powerful marketing device.
  1. contrivance
   USA: kʌ·ntraɪ'vʌ·ns UK: kəntraɪvəns
  1. appliance
   USA: ʌ·plaɪ'ʌ·ns UK: əplaɪəns
eszközfn
  1. means
   USA: miː'nz UK: miːnz
  1. materials
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: mətɪərɪəlz
  1. assets
   USA: æ'se"ts UK: æsets
eszköz (EU)fn
  1. method
   USA: me'θʌ·d UK: meθəd
eszközként használkif
  1. make a tool of
   USA: meɪ'k eɪ' tuː'l ʌ·v UK: meɪk eɪ tuːl ɔv
eszközként használ vkiti
  1. make a tool of sy
   USA: meɪ'k eɪ' tuː'l ʌ·v saɪ'
eszközleírókif
  1. media descriptor
   UK: miːdɪə dɪskrɪptɔːr
eszközleíró és vezérlő nyelvkif
  1. device media controll language
   UK: dɪvaɪs miːdɪə kɔntroʊl læŋgwɪʤ
eszközöli
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
eszköz (PHARE)fn
  1. method
   USA: me'θʌ·d UK: meθəd
eszközrendszerfn
  1. toolkit
   UK: tuːlkɪt
eszköz; szerszám; okirat; hangszerfn
  1. instrument
   USA: ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: ɪnstrʊmənt
alkalmazás-tervező eszközkif
  1. application design tool
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n dʌ·zaɪ'n tuː'l UK: æplɪkeɪʃn dɪzaɪn tuːl
elrettentő eszközmn
  1. deterrent
   USA: dʌ·təː'rʌ·nt UK: dɪterənt
figyelemfelkeltő eszközfn
  1. shtick
   USA: ʃtɪ'k
kimagozó eszközfn
  1. corer
   UK: kɔːrə
kisegítő eszközfn
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. expedient
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·nt UK: ɪkspiːdɪənt
közlekedési eszközfn
  1. means of transport
   USA: miː'nz ʌ·v træ'nspɔː·rt UK: miːnz ɔv trænspɔːt
közvetítő eszközfn
  1. medium
   USA: miː'diː·ʌ·m UK: miːdɪəm
mintavevő eszközfn
  1. spit
   USA: spɪ't UK: spɪt
ráfúvó eszközfn
  1. applicator
   USA: æ'plʌ·keɪ"təː· UK: æplɪkeɪtə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása