COVID-19 Fight
Összesen 46 találat 4 szótárban. Részletek
excepti tsi USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
exceptelölj USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
  1. The museum is open daily except Mondays.
    1. A múzeum hétfő kivételével minden nap nyitva tart.
  1. Everyone has arrived except for Lily.
    1. Mindenki megérkezett már Lilin kívül.
  2. It was still and quiet everywhere in the house, except in the kitchen.
    1. A konyhán kívül az egész házban csend és nyugalom honolt.
exceptksz USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
 1. rég irod
  1. I assure you, I never spoke to him before: except once.'
    1. Biztosíthatom magukat, hogy előzőleg sohasem beszéltem vele; kivéve egyetlen alkalmat.
except forkif USA: ɪ·kse'pt frəː· UK: ɪksept fəː
except for accesskif USA: ɪ·kse'pt frəː· æ'kse"s UK: ɪksept fəː ækses
except himkif USA: ɪ·kse'pt ɪ"m UK: ɪksept hɪm
exceptingksz USA: e"kse'ptɪ·ŋ UK: ɪkseptɪŋ
excepting himkif USA: e"kse'ptɪ·ŋ ɪ"m UK: ɪkseptɪŋ hɪm
exceptionfn USA: ɪ·kse'pʃʌ·n UK: ɪksepʃn
  1. The territory of the Kingdom of Denmark with the exception of the Faroe Islands and Greenland.
    1. A Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével.
  1. The exception proves the rule.
    1. A kivétel erősíti a szabályt.
 1. jog
 2. műsz
exceptionablemn UK: ɪksepʃnəbl
exceptionalmn USA: ɪ·kse'pʃʌ·nʌ·l UK: ɪksepʃənl
exceptional casekif USA: ɪ·kse'pʃʌ·nʌ·l keɪ's UK: ɪksepʃənl keɪs
exceptionallyhsz USA: ɪ·kse'pʃnʌ·liː· UK: ɪksepʃənəliː
except whenkif USA: ɪ·kse'pt hwɪ'n UK: ɪksept wen
adressing exceptionkif UK: ədrɪsɪŋ ɪksepʃn
the exception proves the rulekif USA: ðiː· ɪ·kse'pʃʌ·n pruː'vz ðiː· ruː'l UK: ðiː ɪksepʃn pruːvz ðiː ruːl
an exception to a rulekif USA: ʌ·n ɪ·kse'pʃʌ·n tʌ· eɪ' ruː'l UK: ən ɪksepʃn tuː eɪ ruːl
present company exceptedkif USA: pəː·ze'nt kʌ'mpʌ·niː· ɪ·kse'ptʌ·d UK: prɪzent kʌmpəniː ɪkseptɪd
tariff of exceptionkif USA: te'rʌ·f ʌ·v ɪ·kse'pʃʌ·n UK: tærɪf ɔv ɪksepʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása