COVID-19 Fight
Összesen 58 találat 10 szótárban. Részletek
fáradtmn
  1. worn-out
   UK: wɔːnaʊt
  1. weary
   USA: wɪ'riː· UK: wɪəriː
  1. wearied
   USA: wɪ'riː·d UK: wɪərɪd
  1. used
   USA: yuː'zd UK: juːzd
  1. tired
   USA: taɪ'əː·d UK: taɪəd
  1. tired of
   USA: taɪ'əː·d ʌ·v UK: taɪəd ɔv
  1. spent
   USA: spe'nt UK: spent
  1. languid
   USA: læ'ŋgwʌ·d UK: læŋgwɪd
  1. heavy
   USA: he'viː· UK: heviː
 1. fiz gép
  1. exhaust
   USA: ɪ·gzɔː'st UK: ɪgzɔːst
  1. drawn
   USA: drɔː'n UK: drɔːn
  1. deadbeat
   USA: de'dbiː"t UK: dedbiːt
  1. be tired
   USA: biː· taɪ'əː·d UK: biː taɪəd
fáradtanhsz
  1. wearily
   USA: we'rʌ·liː· UK: wɪərɪliː
fáradt gőzfn
  1. waste steam
   USA: weɪ'st stiː'm UK: weɪst stiːm
  1. dead steam
   USA: de'd stiː'm UK: ded stiːm
fáradt gőz hőjefn
  1. waste heat
   USA: weɪ'st hiː't UK: weɪst hiːt
fáradt homokkif
  1. dead sand
   USA: de'd sæ'nd UK: ded sænd
fáradt olajkif
  1. refuse oil
   USA: re'fyuː"z ɔɪ'l UK: rɪfjuːz ɔɪl
  1. dead oil
   USA: de'd ɔɪ'l UK: ded ɔɪl
fáradt pácolófürdőkif
  1. dead acid
   USA: de'd æ'sʌ·d UK: ded æsɪd
fáradtságfn
  1. weariness
   USA: wɪ'riː·nʌ·s UK: wɪərɪnəs
  1. tiredness
   USA: taɪ'əː·dnʌ·s UK: taɪədnəs
  1. lassitude
   UK: læsɪtjuːd
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
halálra fáradti
  1. deadbeat
   USA: de'dbiː"t UK: dedbiːt
kimerült, fáradtmn
  1. exhausted
   USA: ɪ·gzɔː'stʌ·d UK: ɪgzɔːstɪd
meglehetösen fáradtkif
  1. pretty tired
   USA: prɪ'tiː· taɪ'əː·d UK: prɪtiː taɪəd
halálos fáradtságfn
tavaszi fáradtságfn
  1. spring fever
   USA: spəː·ɪ'ŋ fiː'vəː· UK: sprɪŋ fiːvər
veszi a fáradtságot vmihezi
összeesik a fáradtságtólkif
  1. drop with fatigue
   USA: drɔ'p wʌ·ð fʌ·tiː'g UK: drɔp wɪð fətiːg
nem kíméli a fáradtságotkif
  1. spare no pains
   USA: spe'r noʊ' peɪ'nz UK: speər noʊ peɪnz
nem sajnálja a fáradtságoti
  1. take pains
   USA: teɪ'k peɪ'nz UK: teɪk peɪnz
  1. spare no trouble
   USA: spe'r noʊ' trʌ'bʌ·l UK: speər noʊ trʌbl
nem éri meg a fáradtságotkif
  1. it is not worth the trouble
   USA: ʌ·t ʌ·z nɔ't wəː'θ ðiː· trʌ'bʌ·l UK: ɪt ɪz nɔt wəːθ ðiː trʌbl
hosszú repülőút után az időeltolódás okozta levertség, kimerültség, fáradtságfn
fáradtmn
  1. átv abgespannt
   'apgəʃpant
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása