COVID-19 Fight
Összesen 19 találat 8 szótárban. Részletek
félelmetesmn
  1. tremendous
   USA: trʌ·me'ndʌ·s UK: trɪmendəs
  1. terrific
   USA: təː·ɪ'fɪ·k UK: tərɪfɪk
  1. redoubtable
   USA: rʌ·daʊ'tʌ·bʌ·l UK: rɪdaʊtəbl
  1. morbid
   USA: mɔː'rbʌ·d UK: mɔːbɪd
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. frightful
   USA: fraɪ'tfʌ·l UK: fraɪtfəl
  1. formidable
   USA: fɔː"rmɪ'dʌ·bʌ·l UK: fɔːmɪdəbl
  1. forbidding
   USA: fɔː·bɪ'dɪ·ŋ UK: fəbɪdɪŋ
  1. fearsome
   USA: fɪ'rsʌ·m UK: fɪəsəm
  1. dreadful
   USA: dre'dfʌ·l UK: dredfəl
  1. irod dread
   USA: dre'd UK: dred
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
  1. awesome
   USA: ɔ'sʌ·m UK: ɔːsəm
  1. A hirtelen érkező vihar nagyon félelmetes lehet.
    1. A storm suddenly arriving can be truly awesome.
félelmetes ellenségfn
  1. nemesis
   USA: ne'mʌ·sʌ·s UK: neməsɪs
félelmetesenhsz
  1. tremendously
   USA: trʌ·me'ndʌ·sliː· UK: trɪmendəsliː
  1. dreadfully
   USA: dre'dfʌ·liː· UK: dredfəliː
félelmetes riválisfn
  1. nemesis
   USA: ne'mʌ·sʌ·s UK: neməsɪs
félelmetességfn
  1. grimness
   USA: grɪ'mnʌ·s UK: grɪmnəs
ijesztő, félelmetesmn
  1. frightening
   USA: fraɪ'tnɪ·ŋ UK: fraɪtnɪŋ
félelmetesmn
  1. unheimlich
   'ʊnhaɪmlɪç
  1. makaber
   ma'kaːbɐ
félelmetesnincs
félelmetesnincs
félelmetesen jónincs
félelmetes jelenésfn
félelmetességnincs
félelmetesnincs
félelme(te)snincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása