COVID-19 Fight
Összesen 33 találat 8 szótárban. Részletek
félrevezeti
  1. throw off
   USA: θroʊ' ɔː'f UK: θroʊ ɔf
  1. take advantage of sy
   USA: teɪ'k ʌ·dvæ'nʌ·ʤ ʌ·v saɪ'
  1. put off
   USA: pʊ't ɔː'f UK: pʊt ɔf
  1. mislead
   USA: mɪ"sliː'd UK: mɪsliːd
  1. mislead , misled , misled
   USA: mɪ"sliː'd mɪ"sle'd mɪ"sle'd UK: mɪsliːd mɪsled mɪsled
  1. misinform
   USA: mɪ"sɪ"nfɔː'rm UK: mɪsɪnfɔːm
  1. misdirect
   USA: mɪ"sdɪ·re'kt UK: mɪsdɪrekt
  1. misadvise
   UK: mɪsədvaɪz
  1. lead up the garden path
   USA: liː'd ʌ'p ðiː· gɔ'rdʌ·n pæ'θ UK: liːd ʌp ðiː gɑdn pɑθ
  1. lead astray
   USA: liː'd ʌ·streɪ' UK: liːd əstreɪ
  1. keep tricking sy
   USA: kiː'p trɪ'kɪ·ŋ saɪ'
  1. US finagle
   USA: fʌ·neɪ'gʌ·l
  1. disorientate
   UK: dɪsɔːrɪənteɪt
  1. cozen
   UK: kʌzn
  1. betray
   USA: bʌ·treɪ' UK: bɪtreɪ
  1. irod beguile
   USA: bɪ·gaɪ'l UK: bɪgaɪl
  1. bamboozle
   UK: bæmbuːzl
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
félrevezetésfn
  1. mystification
   UK: mɪstɪfɪkeɪʃn
  1. misdirection
   UK: mɪsdɪrekʃn
  1. Shakes abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
félrevezetettmn
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. misled
   USA: mɪ"sle'd UK: mɪsled
  1. misguided
   USA: mɪ"sgaɪ'dʌ·d UK: mɪsgaɪdɪd
  1. misdirected
   USA: mɪ"sdɪ·re'ktʌ·d UK: mɪsdɪrektɪd
félrevezetőfn
  1. mocker
   UK: mɔkər
  1. misleading
   USA: mɪ"sliː'dɪ·ŋ UK: mɪsliːdɪŋ
  1. illusive
   USA: ɪ"luː'sɪ·v UK: ɪluːsɪv
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
  1. fallacious
   USA: fʌ·leɪ'ʃʌ·s UK: fəleɪʃəs
  1. abuser
   USA: ʌ·byuː'zəː· UK: əbjuːzə
félrevezetőenhsz
  1. deceptively
   USA: dʌ·se'ptɪ·vliː· UK: dɪseptɪvliː
félrevezető hamis érvelésfn
  1. sophistication
   USA: sʌ·fɪ"stɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: səfɪstɪkeɪʃn
félrevezető módonhsz
  1. deceptively
   USA: dʌ·se'ptɪ·vliː· UK: dɪseptɪvliː
félrevezető tájékoztatásfn
  1. misinformation
   USA: mɪ"sɪ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: mɪsɪnfəmeɪʃn
félrevezető tanácsokkif
  1. crooked counsels
   USA: krʊ'kʌ·d kaʊ'nsʌ·lz UK: krʊkt kaʊnslz
becsap, rászed, félrevezeti
  1. deceive
   USA: dʌ·siː'v UK: dɪsiːv
hamis érveléssel félrevezeti
  1. sophisticate
   USA: sʌ·fɪ'stɪ·kʌ·t UK: səfɪstɪkeɪt
félrevezeti
félrevezetésfn
félrevezetői
félrevezetőhsz
félrevezetésnincs
félrevezetésfn
félrevezetéssel / megtévesztéssel elkövetettnincs
 1. bűncselekmény
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása