COVID-19 Fight
Összesen 26 találat 6 szótárban. Részletek
fényesíti
  1. biz shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. scuff
   USA: skʌ'f UK: skʌf
  1. scour up
   USA: skaʊ'r ʌ'p UK: skaʊər ʌp
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
  1. mercerize
   UK: məːsəraɪz
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
  1. burnish
   USA: bəː'nɪ"ʃ UK: bəːnɪʃ
  1. brighten
   USA: braɪ'tʌ·n UK: braɪtn
fényesítésfn
  1. spit and polish
   USA: spɪ't ʌ·nd poʊ'lɪ·ʃ UK: spɪt ənd poʊlɪʃ
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. burnishing
   UK: bəːnɪʃɪŋ
fényesítettmn
  1. shined
   USA: ʃaɪ'nd UK: ʃɪnd
  1. polished
   USA: pɔ'lɪ·ʃt UK: pɔlɪʃt
fényesítőfn
  1. polisher
   UK: pɔlɪʃər
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
fényesítő párnácskakif
  1. velvet pad
   USA: ve'lvʌ·t pæ'd UK: velvɪt pæd
  1. polishing pad
   USA: pɔ'lɪ·ʃɪ·ŋ pæ'd UK: pɔlɪʃɪŋ pæd
fényesítőruhafn
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
viasszal fényesíti
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
fényesíti
  1. wichsen
   'vɪksən
  1. glasieren
   gla'ziːrən
fényesít (padlót)i
  1. bohnern
   'boːnɐn
fényesíti
 1. kelmét, bőrt, szőrmét stb
fényesítésfn
fényesítnincs
fényesítésnincs
fényesítettnincs
 1. padló
fényesítőfn
 1. adalék kém
  1. splendogeno
   0 splendógeno
fényesítőmn
 1. adalék kém
  1. splendogeno
   splendógeno
fényesítőszerfn
tükrösre fényesítnincs
gyors fényesítésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása