COVID-19 Fight
Összesen 89 találat 8 szótárban. Részletek
fényesmn
  1. sumptuous
   USA: sʌ'mptʃuː·ʌ·s UK: sʌmptʃʊəs
  1. sleek
   USA: sliː'k UK: sliːk
  1. shiny
   USA: ʃaɪ'niː· UK: ʃaɪniː
  1. shining
   USA: ʃaɪ'nɪ·ŋ UK: ʃaɪnɪŋ
  1. sheeny
   UK: ʃiːniː
  1. satiny
   UK: sætɪniː
  1. rég pompous
   USA: pɔ'mpʌ·s UK: pɔmpəs
  1. lustrous
   USA: lʌ'strʌ·s UK: lʌstrəs
  1. ritk lightsome
   UK: laɪtsəm
  1. gorgeous
   USA: gɔː'rʤʌ·s UK: gɔːʤəs
  1. glossy
   USA: glɔː'siː· UK: glɔsiː
  1. glorious
   USA: glɔː'riː·ʌ·s UK: glɔːrɪəs
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Az ég tiszta volt, telistele fényes csillagokkal.
    1. The sky was clear and full of bright stars.
  2. Másoknak is eszébe jutott ez a ragyogó ötlet.
    1. There have been others to spare with the same bright idea.
  3. Mindjárt felkel a Nap, azért van ilyen világos.
    1. The sun is going to rise soon, that's why it is so bright.
fényesebb vminéli
  1. outshine, outshone
   USA: aʊ'tʃaɪ"n aʊ·tʃoʊ'n UK: aʊtʃaɪn aʊtʃɔn
fényesediki
  1. burnish
   USA: bəː'nɪ"ʃ UK: bəːnɪʃ
fényesenhsz
  1. sleekly
   USA: sliː'kliː· UK: sliːkliː
  1. glossily
   UK: glɔsɪliː
  1. brightly
   USA: braɪ'tliː· UK: braɪtliː
fényes felületfn
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
fényesiti
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
fényesíti
  1. biz shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. scuff
   USA: skʌ'f UK: skʌf
  1. scour up
   USA: skaʊ'r ʌ'p UK: skaʊər ʌp
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
  1. mercerize
   UK: məːsəraɪz
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
  1. burnish
   USA: bəː'nɪ"ʃ UK: bəːnɪʃ
  1. brighten
   USA: braɪ'tʌ·n UK: braɪtn
fényesítésfn
  1. spit and polish
   USA: spɪ't ʌ·nd poʊ'lɪ·ʃ UK: spɪt ənd poʊlɪʃ
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. burnishing
   UK: bəːnɪʃɪŋ
fényesítettmn
  1. shined
   USA: ʃaɪ'nd UK: ʃɪnd
  1. polished
   USA: pɔ'lɪ·ʃt UK: pɔlɪʃt
fényesítőfn
  1. polisher
   UK: pɔlɪʃər
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
fényesítő párnácskakif
  1. velvet pad
   USA: ve'lvʌ·t pæ'd UK: velvɪt pæd
  1. polishing pad
   USA: pɔ'lɪ·ʃɪ·ŋ pæ'd UK: pɔlɪʃɪŋ pæd
fényesítőruhafn
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
fényes nappalfn
  1. noonday
   UK: nuːndeɪ
  1. in broad daylight
   USA: ɪ'n brɔː'd deɪ'laɪ"t UK: ɪn brɔːd deɪlaɪt
  1. high noon
   USA: haɪ' nuː'n UK: haɪ nuːn
fényesre keféltmn
fényességfn
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. sheen
   USA: ʃiː'n UK: ʃiːn
  1. radiance
   USA: reɪ'dyʌ·ns UK: reɪdɪəns
  1. luminosity
   UK: luːmɪnɔsɪtiː
  1. lucency
   UK: luːsnsiː
  1. flame
   USA: fleɪ'm UK: fleɪm
  1. effulgence
   UK: ɪfʌlʤəns
  1. brilliancy
   UK: brɪlɪənsiː
  1. brilliance
   USA: brɪ'lyʌ·ns UK: brɪlɪəns
  1. brightness
   USA: braɪ'tnʌ·s UK: braɪtnəs
fényes simamn
  1. glossy
   USA: glɔː'siː· UK: glɔsiː
fényes, világos, ragyogómn
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Másnap derült, hideg idővel köszöntött rájuk a reggel.
    1. The next morning dawned very bright and cold.
  2. Könnyen felismered, élénkpiros felső van rajta.
    1. You will easily recognize her, she's wearing a bright red top.
csillogó, fényesmn
  1. glittering
   USA: glɪ'təː·ɪ·ŋ UK: glɪtərɪŋ
sima fényes bevonatfn
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
viasszal fényesíti
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása