Összesen 113 találat 8 szótárban. Részletek
fedezi
 1. mezőg
  1. serve
   USA: səː'v UK: səːv
  1. screen
   USA: skriː'n UK: skriːn
  1. horse
   USA: hɔː'rs UK: hɔːs
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
fedezékfn
  1. foxhole
   USA: fɔ'kshoʊ"l UK: fɔkshoʊl
 1. kat
  1. entrenchment
   USA: e·ntre'ntʃmʌ·nt UK: ɪntrentʃmənt
  1. dugout
   USA: dʌ'gaʊ"t UK: dʌgaʊt
 2. kat
  1. dug-out
   USA: dʌ'gaʊ"t UK: dʌgaʊt
fedezésfn
  1. screening
   USA: skriː'nɪ·ŋ UK: skriːnɪŋ
  1. leap
   USA: liː'p UK: liːp
 1. sp
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
fedezeti
 1. pénz
  1. margin
   USA: mɔ'rʤʌ·n UK: mɑʤɪn
  1. escort
   USA: e'skɔː·rt UK: ɪskɔːt
 2. pénz gazd
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
fedezetekkif
  1. half backs
   USA: hæ'f bæ'ks UK: hɑf bæks
fedezet (értékpapírok letétbe helyezése)kif
  1. collateral security
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· UK: kəlætərəl sɪkjʊərɪtiː
fedezeti pontfn
  1. breakeven
   USA: breɪ'kiː"vʌ·n UK: breɪkiːvn
  1. brake even point
   USA: breɪ'k iː'vʌ·n pɔɪ'nt UK: breɪk iːvn pɔɪnt
fedezetlenmn
  1. unsecured
   USA: ʌ"nsiː·kyʊ'rd UK: ʌnsɪkjʊəd
 1. sp
  1. uncovered
   USA: ʌ·nkʌ'vəː·d UK: ʌnkʌvəd
  1. no effects
   USA: noʊ' iː'fe·ks UK: noʊ ɪfekts
  1. dud
   USA: dʌ'd UK: dʌd
fedezetlen csekkfn
  1. dud cheque
   UK: dʌd tʃek
fedezetlen csekket bocsát kii
 1. pénz
  1. kite
   USA: kaɪ't UK: kaɪt
fedezetlen hitelkif
  1. blank credit
   USA: blæ'ŋk kre'dʌ·t UK: blæŋk kredɪt
fedezetlen kötelezettségekkif
  1. outstanding liabilities
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: aʊtstændɪŋ laɪəbɪlɪtɪz
fedezetlen ügyletfn
 1. pénz
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
fedezet nélkülhsz
 1. pénz
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
fedezet nélkülimn
 1. pénz
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
fedezettmn
  1. covert
   USA: koʊ'vəː·t UK: kʌvət
fedezi a költségeketkif
  1. cover the expenses
   USA: kʌ'vəː· ðiː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: kʌvər ðiː ɪkspensɪz
fedezi/viseli a költségeketkif
  1. meet the expenses
   USA: miː't ðiː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: miːt ðiː ɪkspensɪz
fedező karfn
  1. guard arm
   USA: gɔ'rd ɔ'rm UK: gɑd ɑm
fedezteti
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. mate
   USA: meɪ't UK: meɪt
  1. horse
   USA: hɔː'rs UK: hɔːs
 1. áll
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása