COVID-19 Fight
Összesen 86 találat 9 szótárban. Részletek
fejlődésfn
  1. progress
   USA: proʊ·gre's UK: proʊgres
  1. Már jó néhány éve, hogy gyártása komoly fejlődésnek indult.
    1. For some years this fabrication had been making considerable progress.
  1. process
   USA: prɔ'se"s UK: proʊses
  1. growth
   USA: groʊ'θ UK: groʊθ
 1. biol
  1. evolution
   USA: iː"voʊ·luː'ʃʌ·n UK: iːvəluːʃn
  1. development
   USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: dɪveləpmənt
  1. Ez a jelentés beszámol az Unió fejlődéséről.
    1. This report shall take account of the development of the Union.
  1. advancement
   USA: ʌ·dvæ'nsmʌ·nt UK: ədvɑnsmənt
  1. átv advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
  1. Az elmúlt évtizedekben jelentős technológiai fejlődés ment végbe a távközlési ágazatban.
    1. The last decades have seen considerable technological advances in the telecommunications sector.
fejlődésben elmaradtmn
  1. underdeveloped
   USA: ʌ"ndəː·dɪ·ve'lʌ·pt UK: ʌndədɪveləpt
fejlődésben visszamaradtmn
  1. stunted
   USA: stʌ'ntʌ·d UK: stʌntɪd
  1. infantile
   USA: ɪ'nfʌ·ntʌ·l UK: ɪnfəntaɪl
fejlődés, előrehaladásfn
  1. development
   USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: dɪveləpmənt
fejlődésimn
  1. genetic
   USA: ʤʌ·ne'tɪ·k UK: ʤɪnetɪk
  1. evolutionary
   USA: iː"voʊ·luː'ʃʌ·ne"riː· UK: iːvəluːʃnriː
 1. orv
  1. developmental
   USA: dɪ·ve"lʌ·pme'nʌ·l UK: dɪveləpmentl
fejlődési fokozatfn
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Tizennyolc mérföld: első útszakasznak éppen elég!
    1. Eighteen miles: enough for the first stage.
fejlődésképesmn
 1. biol
  1. formative
   USA: fɔː'rmʌ·tɪ·v UK: fɔːmətɪv
fejlődéstörténetimn
  1. genetic
   USA: ʤʌ·ne'tɪ·k UK: ʤɪnetɪk
evolució, fejlődésfn
  1. evolution
   USA: iː"voʊ·luː'ʃʌ·n UK: iːvəluːʃn
fenntartható fejlődéskif
  1. sustainable development
   USA: sʌ·steɪ'nʌ·bʌ·l dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: səsteɪnəbl dɪveləpmənt
rendellenes fejlődésfn
 1. biol
  1. aberration
   USA: æ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: æbəreɪʃn
embrió fejlődésefn
méhmagzat fejlődésefn
fejlődésfn
  1. s Wachstum
   'vakstuːm
   1. birtokos eset:
   2. Wachstumes
   3. Wachstums
  1. átv r Fortschritt
   'fɔɐtʃrɪt
fejlődésben elmaradtmn
fejlődési
fejlődésimn
fejlődési fokozatfn
  1. átv n étape
fejlődésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása