Összesen 130 találat 9 szótárban. Részletek
fejti
  1. shuck
   USA: ʃʌ'k UK: ʃʌk
  1. shell
   USA: ʃe'l UK: ʃel
  1. quarry
   USA: kwɔː'riː· UK: kwɔriː
  1. quarry
   USA: kwɔː'riː· UK: kwɔriː
  1. mine
   USA: maɪ'n UK: maɪn
  1. hull
   USA: hʌ'l UK: hʌl
  1. draw off
   USA: drɔː' ɔː'f UK: drɔː ɔf
 1. bány
  1. bring down
   USA: brɪ'ŋ daʊ'n UK: brɪŋ daʊn
 2. bány
  1. biz blast
   USA: blæ'st UK: blɑst
fejtágításfn
  1. day release course
   USA: deɪ' riː·liː's kɔː'rs UK: deɪ rɪliːs kɔːs
fejtámlafn
  1. headrest
   USA: he'dre"st UK: hedrest
  1. headboard
   USA: he'dbɔː"rd UK: hedbɔːd
fejtartó szerkezetfn
fejtegeti
  1. unfold
   USA: ʌ·nfoʊ'ld UK: ʌnfoʊld
  1. reason
   USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. explicate
   UK: eksplɪkeɪt
  1. discuss
   USA: dɪ"skʌ's UK: dɪskʌs
fejtegetésfn
  1. commentary
   USA: kɔ'mʌ·nte"riː· UK: kɔməntriː
  1. argumentation
   USA: ɔ"rgyʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɑgjʊmenteɪʃn
fejtér (autóban)kif
  1. head room
   USA: he'd ruː'm UK: hed ruːm
fejtésfn
  1. stripping
   USA: strɪ'pɪ·ŋ UK: strɪpɪŋ
  1. shelling
   USA: ʃe'lɪ·ŋ UK: ʃelɪŋ
  1. scaling
   USA: skeɪ'lɪ·ŋ UK: skeɪlɪŋ
fejtéshomlokfn
 1. bány
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
fejtési felületfn
 1. műsz
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
fejtési fogásfn
 1. műsz
  1. AUS cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
fejtési frontfn
 1. bány
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
fejtési kamrafn
 1. bány
  1. stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
fejtési lépcsőfn
  1. bench
   USA: be'ntʃ UK: bentʃ
fejtési mezőfn
 1. nyomd
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
fejtési padfn
 1. bány
  1. bank
   USA: bæ'ŋk UK: bæŋk
fejtési szélességfn
 1. bány
  1. breast
   USA: bre'st UK: brest
fejtési szeletfn
 1. geol
  1. bench
   USA: be'ntʃ UK: bentʃ
fejtési üregfn
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
fejtés szintes telepbenkif
  1. first working
   USA: fəː'st wəː'kɪ·ŋ UK: fəːst wəːkɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása