Összesen 130 találat 9 szótárban.
ellenállást fejt kii
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. counter-move
   USA: kaʊ'ntəː·muː"v UK: kaʊntəmuːv
propagandát fejt kii
  1. propagandize
   USA: prɔ"pʌ·gæ'ndaɪ"z UK: prɔpəgændaɪz
szillogisztikus formában fejt kii
  1. syllogize
   UK: sɪləʤaɪz
szofista érveket fejt kii
  1. sophisticate
   USA: sʌ·fɪ'stɪ·kʌ·t UK: səfɪstɪkeɪt
ellenállást ki nem fejtőmn
  1. unresisting
   UK: ʌnrɪzɪstɪŋ
fejti
  1. bort/sört ausheben
fejti
  1. földet lösen
fejti
 1. bány
  1. verhauen
   fɛɐ'haʊən
  1. hauen
   'haʊən
 2. bány
  1. gewinnen
   gə'vɪnən
fejti
  1. telefont kötést trennen
   'trɛnən
fejtegeti
fejtegetésfn
  1. e Ausführung
   1. többes szám:
   2. Ausführungen
   1. birtokos eset:
   2. Ausführung
fejtésfn
 1. bány
  1. r Bau
   'baʊ
   1. birtokos eset:
   2. Baues
   3. Baus
  1. r Abbau
   1. többes szám:
   2. Abbaue
   1. birtokos eset:
   2. Abbaues
   3. Abbaus
fejtési üregfn
 1. bány
fejtetőfn
  1. irod r Scheitel
   'ʃaɪtəl
   1. többes szám:
   2. Scheitel
   1. birtokos eset:
   2. Scheitels
fejtörõfn
külszíni fejtésfn
  1. r Tagebau
   'taːgəbaʊ
   1. többes szám:
   2. Tagebaue
   1. birtokos eset:
   2. Tagebaues
   3. Tagebaus
földalatti fejtés (bánya)fn
fejtegeti
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása