COVID-19 Fight
Összesen 167 találat 9 szótárban. Részletek
felületfn
 1. épít
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
  1. surface
   USA: səː'fʌ·s UK: səːfɪs
  1. periphery
   USA: pəː·ɪ'fəː·iː· UK: pərɪfəriː
  1. finish
   USA: fɪ'nɪ·ʃ UK: fɪnɪʃ
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
  1. area
   USA: e'riː·ʌ· UK: eərɪə
felületaktív anyagfn
  1. surfactant
   USA: səː·fæ'ktʌ·nt UK: səːfæktænt
felületből kiálló gombfn
 1. épít
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
felület érdességefn
  1. grain
   USA: greɪ'n UK: greɪn
felületesmn
  1. uncanny
   USA: ʌ·nkæ'niː· UK: ʌnkæniː
  1. superficial
   USA: suː"pəː·fɪ'ʃʌ·l UK: suːpəfɪʃl
  1. US sophomoric
   USA: sɔ"foʊ·mɔ'rɪ·k
  1. sloppy
   USA: slɔ'piː· UK: slɔpiː
  1. átv slipshod
   USA: slɪ'pʃɔ"d UK: slɪpʃɔd
  1. slap-dash
   USA: slæ'pdæ"ʃ UK: slæpdæʃ
  1. átv shallow
   USA: ʃæ'loʊ· UK: ʃæloʊ
  1. scratchy
   USA: skræ'tʃiː· UK: skrætʃiː
  1. perfunctory
   USA: pəː·fʌ'ŋktəː·iː· UK: pəfʌŋktəriː
  1. negligent
   USA: ne'glʌ·ʤʌ·nt UK: neglɪʤənt
  1. futile
   USA: fyuː'tʌ·l UK: fjuːtaɪl
  1. frivolous
   USA: frɪ'vʌ·lʌ·s UK: frɪvələs
  1. flighty
   USA: flaɪ'tiː· UK: flaɪtiː
  1. cursory
   USA: kəː'səː·iː· UK: kəːsəriː
felületes barátságfn
  1. surface friendship
   USA: səː'fʌ·s fre'nʃɪ"p UK: səːfɪs frendʃɪp
felületes emberfn
  1. smatterer
   UK: smætərə
felületesenhsz
  1. superficially
   USA: suː'pəː·fɪ"ʃʌ·liː· UK: suːpəfɪʃəliː
  1. sloppily
   USA: slɔ'pʌ·liː· UK: slɔpɪliː
  1. sketchily
   UK: sketʃɪliː
  1. perfunctorily
   UK: pəfʌŋktərɪliː
  1. futilely
   UK: fjuːtaɪliː
  1. cursorily
   UK: kəːsərəliː
(felületesen) átnéz, átfut (újságot)kif
felületesen foglalkozik vmiveli
  1. smatter
   USA: smæ'təː· UK: smætə
felületesen megcsinált dologmn
  1. quickie
   USA: kwɪ'kiː· UK: kwɪkiː
felületesen összeütött dologmn
  1. quickie
   USA: kwɪ'kiː· UK: kwɪkiː
felületes hencegő alakfn
  1. flasher
   USA: flæ'ʃəː· UK: flæʃər
felületes ismeretfn
  1. smattering
   USA: smæ'təː·ɪ·ŋ UK: smætərɪŋ
felületes munkát végzőfn
felületes nyelvismeretkif
  1. smattering of language
   USA: smæ'təː·ɪ·ŋ ʌ·v læ'ŋgwʌ·ʤ UK: smætərɪŋ ɔv læŋgwɪʤ
felületességfn
  1. trifling
   USA: traɪ'flɪ·ŋ UK: traɪflɪŋ
  1. frivolity
   USA: frʌ·vɔ'lʌ·tiː· UK: frɪvɔlɪtiː
  1. dereliction
   USA: de"rʌ·lɪ'kʃʌ·n UK: derəlɪkʃn
felületes tudásfn
  1. smattering
   USA: smæ'təː·ɪ·ŋ UK: smætərɪŋ
felületimn
  1. superficial
   USA: suː"pəː·fɪ'ʃʌ·l UK: suːpəfɪʃl
  1. peripheral
   USA: pəː·ɪ'frʌ·l UK: pərɪfərəl
  1. outward
   USA: aʊ'twəː·d UK: aʊtwəd
  1. external
   USA: ɪ·kstəː'nʌ·l UK: ɪkstəːnl
felületi áramhatásfn
  1. skin effect
   USA: skɪ'n iː'fe·kt UK: skɪn ɪfekt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása