COVID-19 Fight
Összesen 17 találat 8 szótárban. Részletek
feladásfn
 1. kat
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. sending
   USA: se'ndɪ·ŋ UK: sendɪŋ
  1. rég rendition
   USA: re·ndɪ'ʃʌ·n UK: rendɪʃn
  1. getting off
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ɔː'f UK: getɪŋ ɔf
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. A rendelés feladását e-mailben erősítjük meg.
    1. We will confirm the dispatch of your order by email.
  1. despatch
   UK: dɪspætʃ
  1. consignment
   USA: kʌ·nsaɪ'nmʌ·nt UK: kənsaɪnmənt
  1. capitulation
   USA: kʌ·pɪ"tʃʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kəpɪtʃʊleɪʃn
  1. abdication
   USA: æ"bdɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: æbdɪkeɪʃn
feladás (csomagé)fn
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
feladási értesítéskif
  1. letter of advice
   USA: le'təː· ʌ·v ʌ·dvaɪ's UK: letər ɔv ədvaɪs
  1. advice note
   USA: ʌ·dvaɪ's noʊ't UK: ədvaɪs noʊt
főkönyvi feladáskif
  1. book entry
   USA: bʊ'k e'ntriː· UK: bʊk entriː
ajánlottként való feladásfn
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
feladásfn
  1. e Aufgabe
   'aʊfgaːbə
   1. többes szám:
   2. Aufgaben
   1. birtokos eset:
   2. Aufgabe
feladásfn
  1. várról n capitulation
feladásfn
 1. véleményé, játszmáé
feladásnincs
feladásfn
 1. utolsó keneté
feladás ajánlott küldeménykéntnincs
kenet feladásanincs
 1. vall
feladásnincs
feladásfn
feladásfn
feladásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása