feladi
  1. umgeben
   ʊm'geːbən
  1. közb streiken
   'ʃtraɪkən
 1. ker
  1. spedieren
   ʃpe'diːrən
  1. táj fletschen
   'flɛtʃən
feladi
  1. árut frachten
   'fraxtən
felad vmiti
feladatfn
  1. névmási használatban e Sache
   'zaxə
   1. többes szám:
   2. Sachen
   1. birtokos eset:
   2. Sache
 1. mat
  1. s Problem
   pro'bleːm
   1. többes szám:
   2. Probleme
   1. birtokos eset:
   2. Problems
  1. s Pensum
   'pɛnzʊm
   1. többes szám:
   2. Pensumsa
   3. Pensumsen
   1. birtokos eset:
   2. Pensums
  1. e Lektion
   lɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Lektionen
   1. birtokos eset:
   2. Lektion
  1. s Geschäft
   1. többes szám:
   2. Geschäfte
   1. birtokos eset:
   2. Geschäftes
   3. Geschäfts
  1. r Auftrag
   'aʊftraːk
   1. birtokos eset:
   2. Auftrages
   3. Auftrags
  1. ált e Aufgabe
   'aʊfgaːbə
   1. többes szám:
   2. Aufgaben
   1. birtokos eset:
   2. Aufgabe
  1. e Arbeit
   'aɐbaɪt
   1. többes szám:
   2. Arbeiten
   1. birtokos eset:
   2. Arbeit
  1. átv s Amt
   'amt
   1. birtokos eset:
   2. Amtes
   3. Amts
feladatul kitûzkif
  1. zur aufgabe machen
   'tsuːɐ 'aʊfgaːbə 'maxən
feladásfn
  1. e Aufgabe
   'aʊfgaːbə
   1. többes szám:
   2. Aufgaben
   1. birtokos eset:
   2. Aufgabe
feladófn
  1. r Versender
   1. többes szám:
   2. Versender
   1. birtokos eset:
   2. Versenders
  1. r Adressant
   adrɛ'sant
   1. többes szám:
   2. Adressanten
   1. birtokos eset:
   2. Adressanten
 1. posta ker
feladófn
  1. levélé r Sender
   'zɛndɐ
   1. többes szám:
   2. Sender
   1. birtokos eset:
   2. Senders
házi feladatfn
a feladat meghaladja erejétkif
  1. er ist der Aufgabe nicht gewachsen
   'eːɐ 'ɪst 'deːɐ 'aʊfgaːbə 'nɪçt gə'vaksən
sok feladatot kaptamkif
  1. ich habe viel auf
   'ɪç 'haːbə 'fiːl 'aʊf
fa. (feladó) /röv./kif
postai feladóvevényfn
Az alábbi szótárakban nem volt találat:
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása