COVID-19 Fight
Összesen 94 találat 9 szótárban.
elindulás harci feladatrafn
 1. kat
  1. sortie
   USA: sɔː'rtiː· UK: sɔːtiː
önmagában nem munkavégző feladatkif
  1. slave task
   USA: sleɪ'v tæ'sk UK: sleɪv tɑsk
számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli. (PHARE)kif
  1. Court of Auditors
   USA: kɔː'rt ʌ·v ɔ'dʌ·təː·z UK: kɔːt ɔv ɔːdɪtəz
Európai Parlament. - 626, közvetlenül a tagállamok polgárai által választott képviselő alkotja. Fő feladatai (PHARE)kif
  1. European Parliament
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n pɔ'rlʌ·mʌ·nt UK: jʊərəpɪən pɑləmənt
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)kif
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az akif
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározákif
feladatfn
  1. névmási használatban e Sache
   'zaxə
   1. többes szám:
   2. Sachen
   1. birtokos eset:
   2. Sache
 1. mat
  1. s Problem
   pro'bleːm
   1. többes szám:
   2. Probleme
   1. birtokos eset:
   2. Problems
  1. s Pensum
   'pɛnzʊm
   1. többes szám:
   2. Pensumsa
   3. Pensumsen
   1. birtokos eset:
   2. Pensums
  1. e Lektion
   lɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Lektionen
   1. birtokos eset:
   2. Lektion
  1. s Geschäft
   1. többes szám:
   2. Geschäfte
   1. birtokos eset:
   2. Geschäftes
   3. Geschäfts
  1. r Auftrag
   'aʊftraːk
   1. birtokos eset:
   2. Auftrages
   3. Auftrags
  1. ált e Aufgabe
   'aʊfgaːbə
   1. többes szám:
   2. Aufgaben
   1. birtokos eset:
   2. Aufgabe
  1. e Arbeit
   'aɐbaɪt
   1. többes szám:
   2. Arbeiten
   1. birtokos eset:
   2. Arbeit
  1. átv s Amt
   'amt
   1. birtokos eset:
   2. Amtes
   3. Amts
feladatul kitûzkif
  1. zur aufgabe machen
   'tsuːɐ 'aʊfgaːbə 'maxən
házi feladatfn
a feladat meghaladja erejétkif
  1. er ist der Aufgabe nicht gewachsen
   'eːɐ 'ɪst 'deːɐ 'aʊfgaːbə 'nɪçt gə'vaksən
sok feladatot kaptamkif
  1. ich habe viel auf
   'ɪç 'haːbə 'fiːl 'aʊf
feladatfn
házi feladatfn
nagy feladatfn
nehéz feladatfn
feladatnincs
házi feladatnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása