COVID-19 Fight
felhúzi
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
 1. hajó
  1. whip
   USA: hwɪ'p UK: wɪp
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. run up
   USA: rʌ'n ʌ'p UK: rʌn ʌp
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
  1. pull up
   USA: pʊ'l ʌ'p UK: pʊl ʌp
  1. pull on
   USA: pʊ'l ɔ'n UK: pʊl ɔn
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
  1. hoist
   USA: hɔɪ'st UK: hɔɪst
  1. hitch up
   USA: hɪ'tʃ ʌ'p UK: hɪtʃ ʌp
  1. haul up
   USA: hɔː'l ʌ'p UK: hɔːl ʌp
  1. get on
   USA: gɪ't ɔ'n UK: get ɔn
  1. get into
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· UK: get ɪntuː
  1. draw up
   USA: drɔː' ʌ'p UK: drɔː ʌp
  1. draw on
   USA: drɔː' ɔ'n UK: drɔː ɔn
  1. drag up
   USA: dræ'g ʌ'p UK: dræg ʌp
  1. cockle
   UK: kɔkl
felhúz (órát)i
  1. wind, wound
   USA: wɪ'nd wuː'nd UK: wɪnd wuːnd
felhúzott kakassalkif
  1. at full cock
   USA: æ't fʊ'l kɔ'k UK: ət fʊl kɔk
felhúzott térdekfn
 1. sp
  1. tuck
   USA: tʌ'k UK: tʌk
felhúzza a gépeti
  1. pancake
   USA: pæ'nkeɪ"k UK: pænkeɪk
felhúzza a kakasát (puskának)i
  1. cock
   USA: kɔ'k UK: kɔk
felhúzza az orrátkif
  1. turn up the nose
   USA: təː'n ʌ'p ðiː· noʊ'z UK: təːn ʌp ðiː noʊz
  1. bridle
   USA: braɪ'dʌ·l UK: braɪdl
felhúzásfn
  1. rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
  1. priming
   USA: praɪ'mɪ·ŋ UK: praɪmɪŋ
  1. josh
   USA: ʤɔ'ʃ UK: ʤɔʃ
  1. hoist
   USA: hɔɪ'st UK: hɔɪst
felhúzás (óráé)fn
  1. winding
   USA: waɪ'ndɪ·ŋ UK: wɪndɪŋ
felhúzófn
  1. button
   USA: bʌ'tʌ·n UK: bʌtn
felhúzó kötélfn
  1. halyard
   UK: hæljəd
felhúzódzkodiki
 1. sp
  1. chin
   USA: tʃɪ'n UK: tʃɪn
felhúzódásfn
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
felhúzókötél (hajón)fn
  1. whip
   USA: hwɪ'p UK: wɪp
csigával felhúzi
  1. bouse
   USA: baʊ's UK: buːz
csúcsig felhúzi
 1. hajó
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
sebtiben felhúzi
  1. throw up
   USA: θroʊ' ʌ'p UK: θroʊ ʌp
leszáll felhúzott elejű géppeli
  1. pancake
   USA: pæ'nkeɪ"k UK: pænkeɪk
egyszerre felhúzott sörmennyiségfn
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
kakas felhúzásafn
  1. cocking
   USA: kɔ'kɪ·ŋ UK: kɔkɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása