Összesen 56 találat 9 szótárban. Részletek
felismer egy helyzetetkif
  1. get wise to a fact
   USA: gɪ't waɪ'z tʌ· eɪ' fæ'kt UK: get waɪz tuː eɪ fækt
felismerésfn
  1. recognition
   USA: re"kʌ·gnɪ'ʃʌ·n UK: rekəgnɪʃn
  1. finding
   USA: faɪ'ndɪ·ŋ UK: faɪndɪŋ
felismerhetetlenmn
  1. unrecognizable
   USA: ʌ·nre"kʌ·gnaɪ'zʌ·bʌ·l UK: ʌnrekəgnaɪzəbl
felismerhetőmn
  1. recognizable
   USA: re"kʌ·gnaɪ'zʌ·bʌ·l UK: rekəgnaɪzəbl
  1. discernible
   USA: dɪ"səː'nʌ·bʌ·l UK: dɪsəːnəbl
felismerhetőségfn
  1. recognizability
   UK: rekəgnaɪzəbɪlɪtiː
felismeri a helyzetetkif
  1. come aware of the situation
   USA: kʌ'm ʌ·we'r ʌ·v ðiː· sɪ"tʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: kʌm əweər ɔv ðiː sɪtʃʊeɪʃn
felismer;megismer; elismer; beismeri
  1. recognize
   USA: re'kʌ·gnaɪ"z UK: rekəgnaɪz
felismert szükségszerűségkif
  1. appreciation of necessity
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: əpriːʃɪeɪʃn ɔv nɪsesɪtiː
megismer, felismerkif
megismerés, felismerésfn
  1. recognition
   USA: re"kʌ·gnɪ'ʃʌ·n UK: rekəgnɪʃn
reveláció, felismerésfn
  1. revelation
   USA: re"vʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: revəleɪʃn
meglát, felismer; megértkif
rájön, ráébred, felismerkif
felismeri
felismerésfn
  1. e Intuition
   ɪntui'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Intuitionen
   1. birtokos eset:
   2. Intuition
  1. irod ált e Erkenntnis
   ɛɐ'kɛntnɪs
   1. többes szám:
   2. Erkenntnisse
   1. birtokos eset:
   2. Erkenntnis
 1. kat
felismerhetetlenmn
felismerhetőmn
  1. sichtbar
   'zɪçtbaːɐ
felismerhetőségfn
  1. e Sichtbarkeit
   1. birtokos eset:
   2. Sichtbarkeit
  1. e Erkenntlichkeit
   ɛɐ'kɛntlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Erkenntlichkeit
felismeri
 1. szín
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása