Összesen 64 találat 8 szótárban. Részletek
felmenti
 1. kat
  1. rég succour
   UK: sʌkər
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. liberate
   USA: lɪ'bəː·eɪ"t UK: lɪbəreɪt
  1. justify
   USA: ʤʌ'stʌ·faɪ" UK: ʤʌstɪfaɪ
  1. get off
   USA: gɪ't ɔː'f UK: get ɔf
  1. exonerate
   USA: ɪ·gzɔ'nəː·eɪ"t UK: ɪgzɔnəreɪt
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
  1. excuse
   USA: ɪ·kskyuː'z UK: ɪkskjuːz
  1. exculpate
   USA: e"kskʌ'lpeɪ·t UK: ekskʌlpeɪt
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. acquit
   USA: ʌ·kwɪ't UK: əkwɪt
  1. absolve
   USA: æ·bzɔ'lv UK: əbzɔlv
felmentésfn
 1. kat
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. Betegsége miatt felmentést kapott kötelezettségei alól.
    1. Due to his illness he obtained a release from his obligations.
  1. exoneration
   USA: ɪ·gzɔ·nəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzɔnəreɪʃn
  1. exculpation
   UK: ekskʌlpeɪʃən
 2. jog
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
 3. jog
  1. deliverance
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·ns UK: dɪlɪvərəns
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. acquitting
   USA: ʌ·kwɪ'tɪ·ŋ UK: əkwɪtɪŋ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
 4. jog
  1. acquittal
   USA: ʌ·kwɪ'tʌ·l UK: əkwɪtl
  1. absolution
   USA: æ"bsʌ·luː'ʃʌ·n UK: æbsəluːʃn
felmentés, eltérés (EU)fn
  1. derogation
   UK: derəgeɪʃn
felmenteti
  1. get off
   USA: gɪ't ɔː'f UK: get ɔf
felmentettfn
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
felmentőmn
  1. exculpatory
   USA: e"kskʌ'lpʌ·tɔː"riː· UK: ekskʌlpətəriː
felmentő ítéletkif
  1. acquitting
   USA: ʌ·kwɪ'tɪ·ŋ UK: əkwɪtɪŋ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
 1. jog
  1. acquittal
   USA: ʌ·kwɪ'tʌ·l UK: əkwɪtl
felmentő záradék (PHARE)kif
  1. derogatory clause
   USA: dəː·ɔ'gʌ·tɔː"riː· klɔː'z UK: dɪrɔgətriː klɔːz
felment valami alóli
  1. absolve
   USA: æ·bzɔ'lv UK: əbzɔlv
felment vkit vmi alóli
felment vmi alóli
vkit felment vmi alóli
vád alól felmentii
  1. clear of a charge
   USA: klɪ'r ʌ·v eɪ' tʃɔ'rʤ UK: klɪər ɔv eɪ tʃɑʤ
felmentésfn
  1. r Dispens
   dɪs'pɛns
   1. többes szám:
   2. Dispense
   1. birtokos eset:
   2. Dispenses
felmentő ítéletfn
felmenti
 1. vádlottat
felmenti
 1. állásától
felmenti
 1. állásából
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása